Vannkraft

rana

Ett års utsettelse av rehabiliteringen av Rana kraftverk har kostet Statkraft 10-12 millioner kroner bare i ekstrautgifter til leverandørene.

Kan gi økonomisk insentiv for å oppgradere gamle vannkraftanlegg med «vesentlige negative miljøpåvirkninger».

köhler

Svakt kunnskapsgrunnlag og ustrukturerte vurderinger gir manglende aksept i lokalbefolkningen for vilkårsrevisjonene, ifølge NINA-forsker Berit Köhler.

oksla innløpsventil

Oksla kraftverk i Odda fikk skader ved tvungen dellast-kjøring. Nå skal Statkraft installere en forbedret versjon av sitt system for vanninjisering for å hindre trykkpulsasjoner.

småkraft

Skal gi til sammen 2141 GWh når det står ferdig.

harby

Forskningssenteret HydroCen vil vurdere potensialet for opprusting og utvidelser ut fra miljøkriterier.

Trollheim kraftverk

Trollheim kraftverk får fortsette med effektkjøring for å opprettholde forsyningssikkerheten.

statkraft hovedkontor

For «grove» brudd på manøvreringsreglementet i magasinene Nibbehøl og Tyssehøl i Tyssovassdraget i Ullensvang.

tina bru

– Vi opplevde vilje til å lytte, sier Tina Bru etter et klimamøte med EU-kommisjonen.

brytermontasje

Ville endre formuleringen «på kort sikt» for å styrke forsyningssikkerheten. OED sier nei, og mener definisjonen er god nok.

Straumsmo

Har sendt OED fakta om vilkårsrevisjonene av Trollheim, Aura og Straumsmo og Innset kraftverk.

Tokke

Omexom og Hitachi ABB gjør jobben sammen.

vindpark

Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 45,0 TWh.

knut kroepelien

Men da trengs nye vindkraftkonsesjoner og bedre betingelser for vannkraften, mener Energi Norge-sjefen.

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.

tønnesen

Et tilfredsstillende resultat, gitt de svært lave kraftprisene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Bjerkreim

Årsaken er at det bygges mindre vindkraft.

hass

Inge Hass (49) har begynt som ny kraftverksjef for Statkraft i Sogn kraftverksgruppe.

evenstad

Lave spotpriser ga både lav grunnrenteskatt og lave tapskostnader i nettet, og et bedre resultat enn i 2019.