Vannkraft

usteåne

OED pålegger minstevannføring, men tillater tidligere overføring av vann for å hindre flomtap.

Grong kommune krever konsesjonskraft fra utvidelsen av Nedre Fiskumfoss kraftverk. Kraftselskapet NTE avviser kravet ved å vise til at dette er et O/U-prosjekt, som ikke er konsesjonspliktig.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

brødbølfoss

Landets høyeste rettsinstans har avgjort: Hafslund Eco har ansvaret for at ei nylagt rørgate sprang lekk på 20 steder.

aasland

Olje- og energiminister Terje Aasland maner kraftprodusentene til å realisere prosjektene de allerede har fått konsesjon til, og peker på at skattereglene er endret og at kraftprisene er høye.

francis

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

Hinøgla kraftverk i Skåbø i Nord-Fron kommune i Innlandet ble offisielt åpnet onsdag.

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

Rosskrepp

 Høye brenselspriser og svekket hydrologisk balanse trekker opp kraftprisene.

Endringer i skatteregimet gjør det lønnsomt for Østfold Energi å videreutvikle vannkraften i Lærdal.

mast

I juli hadde Sør-Norge den høyeste kraftprisen som er registrert for denne måneden.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

vann

Nesten en firedel av strømsalget i Norge var i fjor opprinnelsesmerket.

tre kløfter

Det kreves en ny vannkraft-politikk for å doble den installerte vannkraftkapasiteten og nå netto nullutslipp, ifølge byrået.

Reinsfors dam

Statnett anslår at produsentoverskuddet øker med 19 milliarder kroner.

eikredammen

Det tilsvarer en nåverdi på 42 millioner kroner.

aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

lyse

Planleggerne i Lyse Produksjon får en helt annen og mye mer kompleks og utfordrende hverdag når de til høsten overtar hele produksjonsplanleggingen av Røldal-Suldal-kraftverkene.

dokka

Krafttapet vurderes som ubetydelig.