Vannkraft

francis

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

Hinøgla kraftverk i Skåbø i Nord-Fron kommune i Innlandet ble offisielt åpnet onsdag.

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

Rosskrepp

 Høye brenselspriser og svekket hydrologisk balanse trekker opp kraftprisene.

Endringer i skatteregimet gjør det lønnsomt for Østfold Energi å videreutvikle vannkraften i Lærdal.

mast

I juli hadde Sør-Norge den høyeste kraftprisen som er registrert for denne måneden.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

vann

Nesten en firedel av strømsalget i Norge var i fjor opprinnelsesmerket.

tre kløfter

Det kreves en ny vannkraft-politikk for å doble den installerte vannkraftkapasiteten og nå netto nullutslipp, ifølge byrået.

Reinsfors dam

Statnett anslår at produsentoverskuddet øker med 19 milliarder kroner.

eikredammen

Det tilsvarer en nåverdi på 42 millioner kroner.

aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

lyse

Planleggerne i Lyse Produksjon får en helt annen og mye mer kompleks og utfordrende hverdag når de til høsten overtar hele produksjonsplanleggingen av Røldal-Suldal-kraftverkene.

dokka

Krafttapet vurderes som ubetydelig.

Gir avslag til fire småkraftverk i Namsskogan, tillater 0,5 GWh økt produksjon i Loppa.

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.

digital tvilling

Skagerak Kraft skal finne ut hvor hardt de kan kjøre peltonaggregatene sine uten at de kjører i stykker maskineriet.

kuhn

Gassovermettet vann fra utløpet av kraftverk utgjør stor risiko for fiskedød. Det forskes tverrfaglig i HydroCen på å finne løsninger på problemet.

nyhellermagasinet

Vannmagasinkapasiteten i Norge har økt fra 87,0 TWh til 87,2 TWh.