Vannkraft

Flere ansatte, ekstra ressurser og et nytt forskningsprosjekt skal gi NVE et bedre grunnlag for å revidere forskrifter og veiledere for sikre dammer.

Dette vil bli den største vannkraftoppgraderingen som er gjort de siste førti årene, med en økning av effekten på 650 MW.

Olav Osvoll er ansatt som ny konsernsjef i Tussa. Osvoll er i dag konserndirektør i Eviny Fornybar AS.

tønnesen

Statkraft leverte sine sterkeste resultater for andre kvartal og første halvår noensinne, tross lavere produksjon og kraftpriser.

NVE har sendt brev til landets dameiere for å gjøre dem oppmerksom på deres ansvar og minne dem om damsikkerhetsforskriftenes bestemmelser om overvåkning.

Etter oppdrag fra Hafslund Eco Vannkraft, lanserer analyseselskapet Vista Analyse strømstøtte ut fra beregnet forbruk som et mulig tiltak overfor husholdninger med lave inntekter.

hans

I Hallingdal er det enkelte steder målt 1000-årsflom etter nedbøren i forrige uke. Ved Nesbyen ble det redusert til 100-årsflom takket være vannmagasinene.

Kraftverkseiere i de mest flomutsatte vassdragene melder om at de har kontroll over situasjonen, gitt prognosene for vannstanden som foreligger for de nærmeste dagene.

Ved 16.30-tiden onsdag kollapset deler av demningen på Braskereidfoss kraftverk i Glomma. Store vannmasser strømmer nå gjennom åpningen.

Fornybar Norge ber Reguleringsmyndigheten for energi (RME) om å søre for at kraftselskapene deler sine produksjonsplaner med de regionale nettselskapene (DSOene).

ineos rafsnes

Statkraft og Ineos Inovyn inngår nye kraftavtalerer på over 1 TWh/år.

usteåne

OED pålegger minstevannføring, men tillater tidligere overføring av vann for å hindre flomtap.

Grong kommune krever konsesjonskraft fra utvidelsen av Nedre Fiskumfoss kraftverk. Kraftselskapet NTE avviser kravet ved å vise til at dette er et O/U-prosjekt, som ikke er konsesjonspliktig.

For første halvår har Statkraft et rekordhøyt underliggende driftsresultat på 21,8 milliarder kroner.

brødbølfoss

Landets høyeste rettsinstans har avgjort: Hafslund Eco har ansvaret for at ei nylagt rørgate sprang lekk på 20 steder.

aasland

Olje- og energiminister Terje Aasland maner kraftprodusentene til å realisere prosjektene de allerede har fått konsesjon til, og peker på at skattereglene er endret og at kraftprisene er høye.

francis

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

Hinøgla kraftverk i Skåbø i Nord-Fron kommune i Innlandet ble offisielt åpnet onsdag.

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.