Vannkraft

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

vann

Nesten en firedel av strømsalget i Norge var i fjor opprinnelsesmerket.

tre kløfter

Det kreves en ny vannkraft-politikk for å doble den installerte vannkraftkapasiteten og nå netto nullutslipp, ifølge byrået.

Reinsfors dam

Statnett anslår at produsentoverskuddet øker med 19 milliarder kroner.

eikredammen

Det tilsvarer en nåverdi på 42 millioner kroner.

aura

Lyttet til Statkraft og Statnett, innfører ikke krav om minstevannføring.

lyse

Planleggerne i Lyse Produksjon får en helt annen og mye mer kompleks og utfordrende hverdag når de til høsten overtar hele produksjonsplanleggingen av Røldal-Suldal-kraftverkene.

dokka

Krafttapet vurderes som ubetydelig.

Gir avslag til fire småkraftverk i Namsskogan, tillater 0,5 GWh økt produksjon i Loppa.

Støtter Statkraft og NVEs syn om at fleksibiliteten må beholdes når kraftverket får nye konsesjonsvilkår.

digital tvilling

Skagerak Kraft skal finne ut hvor hardt de kan kjøre peltonaggregatene sine uten at de kjører i stykker maskineriet.

kuhn

Gassovermettet vann fra utløpet av kraftverk utgjør stor risiko for fiskedød. Det forskes tverrfaglig i HydroCen på å finne løsninger på problemet.

nyhellermagasinet

Vannmagasinkapasiteten i Norge har økt fra 87,0 TWh til 87,2 TWh.

øyvind lie

To rapporter fra Det internasjonale energibyrået (IEA) gjør at de mange oljelobbyistene i Norge må jobbe hardere for føden.

birol

Investeringene i fornybar energi må akselerere mye raskere for at klimamålene skal nås, ifølge IEA.

tre kløfter

To norske kraftselskaper er blant aktørene som blant annet skal lære av kineserne om effektiv planlegging av produksjon i kaskader.

terskler

Terskeldammer og ørret går dårlig sammen. En ny rapport viser at innlandsfisken lider av stillestående vann og fysiske hindringer. Ramper i tersklene er løsningen.

Henki

Vil finne ut hvor overgangen til stålforing bør være i innløpet til turbinen. 

grind

En «sprø» ide klekket ut under idémyldring ble utgangspunktet for et lovende produkt som kan hindre fisk i å bli dratt inn i inntak og havne i turbinskovlene.