Vannkraft

Stortinget

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil endre grunnrenteskatten for vannkraft.

Bjørnstokk kraftverk

Det blir ingen rettsak mellom Helgeland Kraft og Nordland fylkeskommune.

Fennefoss kraftverk

Skal stå klart i 2023.

vann

Energi Norges medlemmer mener skattespørsmålet er viktigst for å opprettholde sysselsettingen.

Tussa

Varsler betydelig resultatfall for 2020.

Terje Halleland

Nytt forslag i Stortinget.

Hafslund hovedkontor

Nesten 600 millioner mindre enn i fjor.

Stortinget

Har fremmet forslag i Stortinget.

Damsikkerhet

Nye metoder skal gjøre det enklere å sikre gamle dammer riktig. 

Tinfos 1

Ber om unntak fra funksjonelt og selskapsmessig skille fordi nettvirksomheten er underordnet.

Embretsfoss

Kraftprodusenter kan ta Oslos vannuttak fra Tyrifjorden til retten.

Vamma 12

Energi Norge og LVK har sendt brev til Stortinget om grønn tiltakspakke.

flom

TrønderEnergi tror ikke vårflommen vil gi store skader.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Blåsjø

Kapasiteten økes fra 86,9 til 87,0 TWh.

Dam

Energi Norge etterlyser lavere vannkraft-skatt som krisetiltak.

vann

Satser på å ta en større andel av småkraft-markedet.

Fornybaromteret

Aps Espen Barth Eide vil få grunnrente-debatten tilbake på skinnene.

solcelle-installering

Det hjelper ikke at fossil-industrien rammes enda hardere, ifølge IEA.