Vindkraft

Reststrømmen ble enda mindre fornybar.

foss

Skal være på plass på nyåret 2021.

Vil ha turbinene på Storheia revet.

vindturbin

Norsk Vind advarer mot dårlig kapasitet hos turbinleverandørene før 2021-fristen.

evenstad

Kan brukes feil som argument mot utenlandsforbindelser, skrev NVE til OED.

vindturbiner

Over dobbelt så mye i Sverige som i Norge.

vindturbin

Venter investerings-nedgang på 9,6 prosent i kraftforsyningen i 2021.

Havvind

Gigantiske hydrogen-planer ved København.

Geitfjellet

277 turbiner er ferdigstilt, etter tre sesonger med transporter og montering.

havvind avtale

Norge og USA inngår avtale om havvind, olje- og gass og havbunnsmineraler.

vindturbin

Skal i løpet av høsten forsøke å få avtale med Norge om endringer.

En person ble skadd i en brann i Harbakk vindmøllepark torsdag morgen.

Vestas hinderlys

«Blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning», skriver Kjetil Lund.

havvind

Vil børsnotere både havvind- og karbonfangstvirksomheten.

Halden

Skal kople flytende havvindparker til land.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

svensk kraftlinje

Energi Norge advarer Statnett og RME, og foreslår å flytte planlagt arbeid på linjer.

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

hubro

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.