Vindkraft

vindturbiner

Over dobbelt så mye i Sverige som i Norge.

vindturbin

Venter investerings-nedgang på 9,6 prosent i kraftforsyningen i 2021.

Havvind

Gigantiske hydrogen-planer ved København.

Geitfjellet

277 turbiner er ferdigstilt, etter tre sesonger med transporter og montering.

havvind avtale

Norge og USA inngår avtale om havvind, olje- og gass og havbunnsmineraler.

vindturbin

Skal i løpet av høsten forsøke å få avtale med Norge om endringer.

En person ble skadd i en brann i Harbakk vindmøllepark torsdag morgen.

Vestas hinderlys

«Blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning», skriver Kjetil Lund.

havvind

Vil børsnotere både havvind- og karbonfangstvirksomheten.

Halden

Skal kople flytende havvindparker til land.

turbin

Bremangerlandet Vindpark må bruke opptil 300 millioner på å forbedre fylkesvei.

svensk kraftlinje

Energi Norge advarer Statnett og RME, og foreslår å flytte planlagt arbeid på linjer.

GE’s Rotating Stabilisers

Gjør det mulig å erstatte fossil med uregulerbar fornybar kraft.

hubro

Til tross for kort byggefrist og pålagte hubro-undersøkelser.

Solkraft India

Inngår samarbeid med Enel om fornybar energi i India.

Hywind Skottland

Kan bli verdens største flytende havvindpark.

mølle vestas

Bygger fundamenter for 115 millioner svenske kroner nordøst for Göteborg.

Raggovidda vindpark

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.

Dam

Men det er ingen klar trend i den norske etterspørselen.