Vindkraft

Solkraft India

Inngår samarbeid med Enel om fornybar energi i India.

Hywind Skottland

Kan bli verdens største flytende havvindpark.

mølle vestas

Bygger fundamenter for 115 millioner svenske kroner nordøst for Göteborg.

Raggovidda vindpark

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.

Dam

Men det er ingen klar trend i den norske etterspørselen.

Reinsfors dam

94 prosent av strømforbruket ble fornybart, varedeklarasjonen viser 10 prosent.

normeland

Stor økning i Norges kraftproduksjon.

Til tross for at manglende nett er årsaken til forsinkelsen.

vindturbin

Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk får ikke to års utsettelse.

Roan vindpark

Mener selskapet har hatt nok tid til å bygge Kvinesheia og Remmafjellet vindparker.

Tina Bru

Tina Bru vil ikke tillate slik riving uten garantier mot fururensning.

Husfjellet

SV frykter at velting av turbiner vil gi mer forsøpling enn demontering.

mye vann

På grunn av manglende nettkapasitet og mye vann og snø.

Vindturbin

Har inngått kontrakt verdt 400 millioner med Akershus Energi.

Bjerkreim

Bjerkreim søndre klynge blir Norges største sammenhengende vindparkanlegg målt i effekt.

havvind

Bred klimaavtale gir 6 GW ny havvind.

Tina Bru

Energiminister Tina Bru forventer lavere utbyggingstakt fremover.

vindturbin

Regjeringspartiene på Stortinget er blitt enige med Ap, Frp og Senterpartiet.

Bjørn Arild Gram

– Innflytelsen ikke vesentlig styrket, mener KS, mens LNVK vil ha kompensasjon.