Vindkraft

Trollheim kraftverk

Statnett må kanskje kjøpe dyr nedregulering fra Smøla vindpark isteden.

Vestas hinderlys

Vil slippe lys fra turbinene om natten, Zephyr kan ikke love noe.

tina bru

Foreslår flere innstramminger i konsesjonsbehandlingen.

vindmølletårn i tre

Svenske Modvion får 6,5 millioner euro i EU-støtte.

mølle vestas

Får øke effekten fra 60 til 67,5 MW og utsette idriftsettelsen med et år.

Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Regjeringen åpner Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

vindturbin

Energi Norge og Norwea vil gi mer til vertskommunene.

Bjerkreim

Nettinvesteringene faller i år, vindkraftinvesteringene neste år.

Vindturbin

Hevder regelverket blir brukt feil.

rein

NVE mener rein kunne gått inn i anleggsområdet, men vindkraftutbyggeren vil klage.

solcelle-installering

Det hjelper ikke at fossil-industrien rammes enda hardere, ifølge IEA.

Kriegers Flak

Skal overvåke turbinfundamenter på Kriegers Flak.

Vindturbin

26,1 TWh i Sverige, 10,7 TWh i Norge.

Havvind-turbin

Rotordiameter på 222 meter.

Vindturbin

Sju klager på fire vedtak.