Vindkraft

vindturbin

Går glipp av erstatning på 34,5 millioner kroner, og må betale statens sakskostnader.

vindturbin

Skal kjøpe strøm fra to finske vindparker.              

vindturbin

Per 1. juli 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 47,6 TWh.

arnstad

– Da har du bare bygd en ny mellomlandsforbindelse via en havvindstasjon, sier Marit Arnstad.

fosen vind

Energi Norge og Norwea går i en felles høringsuttalelse sterkt imot at det blir innført produksjonsavgift på landbasert vindkraft.

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Equinor går sammen med RES og Green Giraffe i et samarbeid om å by på og prosjektere flytende havvindprosjekter i kommende franske utlysninger.

tina bru

Uten fremdrift kan konsesjonene bli trukket tilbake.

galaaen

Kritisk til at mangel på data brukes som argument for effektavgift. 

Raggovidda

Med planlagt igangsettelse i 2024 får vindparken kun en driftsperiode på kun 22 år med dagens konsesjonsvilkår.

seatwirl

OED har gitt unntak fra reglene om åpning av areal.

Reinsfors dam

Statnett anslår at produsentoverskuddet øker med 19 milliarder kroner.

turbin

Utløser opsjon og mer enn dobler eierandelen.

bru kwarteng

Men respekterer at Norge først vil høste erfaringer fra NSL og NordLink.

OED har kontrollert om tolv vindkraftkonsesjoner ble lovlig gitt.

Vestas hinderlys

Advarte mot konkurs, OED omgjør NVEs vedtak, mener et avslag vil være «sterkt urimelig».

Krafla NOA Fulla

Kvitebjørn Havvind vil bruke Utsira som mellomstasjon for både havvind og kraft til oljeplattformene på NOA og Krafla.

turbin

OED legger vekt på at søknaden er gammel og basert på et prosjekt det ikke lenger er aktuelt å bygge ut.

vindturbin

Legger vekt på at den gir forutsigbare inntekter til vindkraftkommunene og er avgiftsteknisk enkel å administrere.