Vindkraft

havvind

Skal søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

bru hywind

Tildeler to-tre områder på Sørlige Nordsjø II, skal ha både kvalifiseringsprosess og auksjon, ser på åpning av nye områder, Statnett blir systemoperatør.

Gir Varanger KraftHydrogen utsatt frist for idriftsettelse for trinn III av vindparken.

galaaen

Energi Norge og Norwea advarer om at regjeringens forslag til vindkraftbeskatning vil gi dyrere kraft for industrien.

havvind

Parkwind og NorSea har etablert en allianse for å søke om å få bygge ut havvind i Norge.

øyvind lie

To rapporter fra Det internasjonale energibyrået (IEA) gjør at de mange oljelobbyistene i Norge må jobbe hardere for føden.

fossekompani

Går sammen med Ferd og danner selskapet Seagust. Vil vurdere å søke konsesjon på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Svardøla

Vil bruke penger på både oppkjøp, sammenslåing og utvikling av nye prosjekter innen vann- og vindkraft.

birol

Investeringene i fornybar energi må akselerere mye raskere for at klimamålene skal nås, ifølge IEA.

bru

Vil ikke stenge noen dører, viser til at andre land vurderer å la sine TSO-er samarbeide om eierskap.

oseberg

LO og NHO ser for seg et kraftforbruk på opptil 190 TWh i 2030.

roan

Kraftig nedgang i år, kan bli enda større neste år.

arkona

Vil søke om å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II.

Vestas hinderlys

Luftfartstilsynet behandler ikke søknader, NVE har sendt ut varsel om anleggsstans,

havvind

Har besluttet å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II på 400 kvadratkilometer.

havvind

Mener ett og samme selskap ikke bør få bygge både i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord.

willoch

Norwea: – Katastrofalt hvis Norge kjører pionerene i den grønne kraftindustrien til konkurs. Energi Norge: «Svært uheldig å belaste anlegg som allerede er bygget».

turbin

Regjeringen vil øke vindkraftens skattebyrde, og avviser både grunnrenteskatt og naturressursskatt. Også eiere av ulønnsomme kraftverk må punge ut.

dahlhaug

– De norske planene om offshore vindparker i Nordsjøen innebærer at vi må bygge om eksisterende kraftverk for mer effektkjøring og noen til pumpedrift.