Vindkraft

myskja

I første omgang er det havvind-aktørene som skal planlegge og utvikle havnettet, ikke systemoperatøren.

Raggovidda vindpark

Varanger Kraft og Aker Clean Hydrogens prosjekt skyter fart.

rotbeslag

Brødrene Berntsen utviklet en ny festemetode for komposittmastene til den nye 132 kV produksjonsradialen til Buheii vindpark.

vindturbin

Men kun der kommunene ber om det. – Klokt, mener Norwea.

vind

En ny produksjonsavgift vil gjøre anleggene enda mindre lønnsomme, viser KPMG-undersøkelse.

Shell, BKK og Lyse går sammen for å bygge ut havvind, og planlegger å søke konsesjoner for både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

willoch

–  Mellomlandshandel på hybridsprosjekter er det som skal til for å gjøre dette lønnsomt med dagens priser, sier Daniel Willoch i Norwea.

opedal

Sier over halvparten av investeringene skal være i fornybart og lavkarbon i 2030.

tina bru

Men Tina Bru vil la selskapene få saken vurdert hos Oljeskattekontoret som før.

bru og solberg

Inntekter fra anbudsrundene for konsesjon i Sørlige Norsjø skal finansiere utvikling av umodne teknologier på Utsira Nord, sier statsminister Erna Solberg til Energiteknikk.

havvind

Skal søke konsesjon på Sørlige Nordsjø II.

toini

Energi Norge etterlyser avklaring, og advarer mot å la havvind-prosjekter tømme Enova for midler.

Terje Halleland

Frps Terje Halleland frykter oljeselskaper skal misbruke petroleumsskatteregimet til å bygge havvind, og forventer at temaet tas opp i energimeldingen.

havvind

DNV skal finne ut hvordan en storstilt nordisk satsing på offshorevind kan gjøres på naturens premisser.

havvind

Skal søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

bru hywind

Tildeler to-tre områder på Sørlige Nordsjø II, skal ha både kvalifiseringsprosess og auksjon, ser på åpning av nye områder, Statnett blir systemoperatør.

Gir Varanger KraftHydrogen utsatt frist for idriftsettelse for trinn III av vindparken.

galaaen

Energi Norge og Norwea advarer om at regjeringens forslag til vindkraftbeskatning vil gi dyrere kraft for industrien.

havvind

Parkwind og NorSea har etablert en allianse for å søke om å få bygge ut havvind i Norge.