Vindkraft

stoknes

Per Espen Stoknes vil ha rask oppstart og helhetlig dimensjonering av havvindnettet. Tina Bru vil komme tilbake til saken i energimeldingen 11. juni.

Hexicon

To selskaper har kjøpt opsjon på testareale på konsesjonsområdet til MET Karmøy, og vil utvikle to demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind.

multe

Rigger seg for både organisk og «uorganisk» vekst.

ptk

Inntektene fra hybride havnettet skal gjøre ellers ulønnsom havvind-utbygging lønnsom uten subsidier. På toppen av dette kommer planer om pumpekraft.

Tina Bru

Vil innføre en «moderat» avgift fra årsskiftet.

bibow

– Hvordan skal man forvente at noen investerer milliardbeløp før man har kjente vilkår for nett og markedstilgang, spør Jens Naas-Bibow.

hywind

Har inngått avtale om felles havvind-søknad.

basestasjon

SafeBase har levert Norges første offgrid mobile basestasjon som får sitt energibehov fullt ut dekket fra sol og vind. 

Havvind

Får godt betalt for å bygge 1400 MW havvind.

flytere

Vil sette opp 28 flytende turbiner på Utsira Nord, hver på opptil 15 MW, trenger mange milliarder i støtte.

kroepelien

Myndighetene bør vurdere å avslutte elsertifikatordningen før den løper ut i 2035, mener Energi Norge.

vann

Nesten like mye småkraft som storkraft.

Tramrein

OED gjør om NVEs vedtak rein-vedtak fordi direktoratet manglet lovhjemmel.

kommet langt

Force majeure fordi de kan få problemer med utenlandsk arbeidskraft.

sætness

Det er bedre å være i førersetet enn å komme diltende etter i utviklingen av Nordsjø-nettet, ifølge konserndirektør Henrik Sætness i Statkraft.

havvind

Har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

lunde

Mangedoblet resultatet i første kvartal.

havvind

Marin energi testsenter (METCentre) utenfor Karmøy inngår samarbeid med det spanske testsenter Plocan, lokalisert utenfor Gran Canaria.

lysbakken

Men åpner for små parker i industriområder og havvind.