Med NVE som oppdragsgiver skal Sweco utarbeide sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. (Foto: Sveinung Klyve)

Sikrer mot flom på Voss

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
Fredag, 5 januar, 2018 - 09:40

Kilde: Sweco

NVE er oppdragsgiver for anskaffelsen. Anskaffelsens formål er å vurdere bruk av flomtunneler og lokale flomsikringstiltak for å finne gode tekniske løsninger for sikring mot flom. Den inneholder også opsjoner for videre oppfølging av prosjektet.

– Både bebyggelse og infrastruktur langs Vossovassdraget har blitt påført store skader under de siste årenes ekstremflommer, så dette er et viktig og spennende prosjekt, sier Swecos Nils Andreas Loland.

Skal avdekke utarting av flomforløp

Multiconsult har tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for det aktuelle området. NVE har trukket ut seks alternativer fra mulighetsstudien som Sweco skal gå videre med.  De fleste alternativene omhandler flomtuneller som enten tar flomvannet forbi de flomutsatte områdene i vassdraget eller fører det bort fra vassdraget og ut i havet.

– Vår oppgave blir å avdekke hvordan de ulike flomforløpene vil utarte seg i de forskjellige alternativene. I tillegg vil vi se på lokale flomsikringstiltak på Voss og i Evanger. Disse kan vi eventuelt se i kombinasjon med flomtuneller, forteller Loland.

Prosjekterer alt i 3D

Oppdraget er todelt. Den første fasen går ut på å etablere en vassdragshydraulisk modell hvor de ulike flomforløpene i de seks alternativene simuleres.

– Modellen er basert på 3D-scanning av hele vassdraget både over og under vann, fra Bolstadfjorden til Voss sentrum. Med utgangspunkt i disse simuleringene vil vi kunne avgjøre hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for prosjektering av de ulike tekniske løsningene.

Den andre fasen går ut på å utarbeide et forprosjekt til de seks alternativene, og fase én legger grunnlaget for dette.

– I utgangspunktet skal vi levere målsatte formtegninger for alle konstruksjonene, men siden vi prosjekterer alt i 3D vil vi også levere en samordningsmodell for alle alternativene. Modellen brukes som et verktøy for prosjektstyring og prosjekteringsledelse gjennom hele prosjektet, sier Loland.

3D-modellen vil også kunne brukes i dialog med forskjellige brukergrupper og til visualisering av tiltakene.

– Videre skal det utarbeides et kostnadsestimat for de forskjellige tiltakene. Vi skal også gjøre overordnede miljøutredninger, så dette er et omfattende prosjekt, fortsetter han.

Stiller med det beste laget

Forprosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Sweco skal levere eksperter fra blant annet vassdragshydraulikk, hydrologi, grunnvannshydrologi, geologi, geoteknikk, konstruksjon, vei, maskin, VA, landskap og miljø.

– Vi stiller med vårt beste lag til dette prosjektet. Det blir gøy å skulle jobbe med så mange av Swecos dyktige fagfolk, sier Loland.

På forsiden nå

Energiforbruket til en halv million husstander. Så mye forsvinner på veien fra produsentene til oss forbrukere. Men noe kan gjøres.
Onsdag, 11 juli, 2018 - 18:29
Agder Energi er tildelt den prestisjetunge prisen "Innovative Star of Energy Efficiency; Power Generation & Supply Award". Konsernet får prisen sammen med Microsoft for et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:50
Den danske energiklagenemnden har besluttet at Statnett og Energinet fortsatt kan reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:57
Med jobber lokalisert i Oslo sentrum, tok bil og parkering for lang tid for Infrateks montører. Løsningen ble el-sykkel som fremkomstmiddel for en mer effektiv og miljøvennlig arbeidsdag.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 12:03
Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:09
Helgeland Kraft Vannkraft har ikke hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008. – Jeg føler jeg har en trygg arbeidsplass, sier verneombud Øystein Pettersen.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 11:58
Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:21
Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:48
Fredagskommentar:
Det finnes en tid for alt. Akkurat nå er det tid for å nyte. Med sommersol i ansiktet trykker de ansvarlige for denne nettavisen forsiktig på bremsen. Vi går i feriemodus.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:57
I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:46
LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16
OED har fått til vurdering en utredning om fremtidig energiforsyning på Svalbard.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:50
Kjerneteknologier og ABB AbilityTM-løsninger vil integrere vindkraft fra Hornsea II til kraftnettet i Storbritannia og gi strøm til over 1,3 millioner boliger.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:42
Ved å samle Norges nest største kraftprodusent E-CO Energi og Norges største nettselskap Hafslund Nett, har eieren Oslo kommune skapt Norges ledende integrerte kraftkonsern.
Torsdag, 5 juli, 2018 - 11:26
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:25
19 leiligheter som ligger sentralt i Stavanger blir i august piloter for EU-prosjektet Invade. Med tre solide batterier som skal lagre strøm fra solcellepanel, vil beboerne kunne lade elbilene sine med egenprodusert strøm, og trolig også få overflødig strøm som de kan velge hvordan de vil benytte.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:37
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:05
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 på 124 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høye kraftpriser, høy investeringsaktivitet, 18.000 nye kunder mot fjoråret, og lavere driftskostnader preger kvartalet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:35