Med NVE som oppdragsgiver skal Sweco utarbeide sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. (Foto: Sveinung Klyve)

Sikrer mot flom på Voss

Sweco har vunnet et prosjekteringsoppdrag av sikringstiltak mot flom i Vossovassdraget på Voss. – Det finnes ikke mange tilsvarende prosjekter i Norge, så dette blir veldig spennende, sier prosjektleder Nils Andreas Loland.
Fredag, 5 januar, 2018 - 09:40

Kilde: Sweco

NVE er oppdragsgiver for anskaffelsen. Anskaffelsens formål er å vurdere bruk av flomtunneler og lokale flomsikringstiltak for å finne gode tekniske løsninger for sikring mot flom. Den inneholder også opsjoner for videre oppfølging av prosjektet.

– Både bebyggelse og infrastruktur langs Vossovassdraget har blitt påført store skader under de siste årenes ekstremflommer, så dette er et viktig og spennende prosjekt, sier Swecos Nils Andreas Loland.

Skal avdekke utarting av flomforløp

Multiconsult har tidligere utarbeidet en mulighetsstudie for det aktuelle området. NVE har trukket ut seks alternativer fra mulighetsstudien som Sweco skal gå videre med.  De fleste alternativene omhandler flomtuneller som enten tar flomvannet forbi de flomutsatte områdene i vassdraget eller fører det bort fra vassdraget og ut i havet.

– Vår oppgave blir å avdekke hvordan de ulike flomforløpene vil utarte seg i de forskjellige alternativene. I tillegg vil vi se på lokale flomsikringstiltak på Voss og i Evanger. Disse kan vi eventuelt se i kombinasjon med flomtuneller, forteller Loland.

Prosjekterer alt i 3D

Oppdraget er todelt. Den første fasen går ut på å etablere en vassdragshydraulisk modell hvor de ulike flomforløpene i de seks alternativene simuleres.

– Modellen er basert på 3D-scanning av hele vassdraget både over og under vann, fra Bolstadfjorden til Voss sentrum. Med utgangspunkt i disse simuleringene vil vi kunne avgjøre hvilke forutsetninger som bør legges til grunn for prosjektering av de ulike tekniske løsningene.

Den andre fasen går ut på å utarbeide et forprosjekt til de seks alternativene, og fase én legger grunnlaget for dette.

– I utgangspunktet skal vi levere målsatte formtegninger for alle konstruksjonene, men siden vi prosjekterer alt i 3D vil vi også levere en samordningsmodell for alle alternativene. Modellen brukes som et verktøy for prosjektstyring og prosjekteringsledelse gjennom hele prosjektet, sier Loland.

3D-modellen vil også kunne brukes i dialog med forskjellige brukergrupper og til visualisering av tiltakene.

– Videre skal det utarbeides et kostnadsestimat for de forskjellige tiltakene. Vi skal også gjøre overordnede miljøutredninger, så dette er et omfattende prosjekt, fortsetter han.

Stiller med det beste laget

Forprosjektet krever kompetanse fra flere fagfelt, og Sweco skal levere eksperter fra blant annet vassdragshydraulikk, hydrologi, grunnvannshydrologi, geologi, geoteknikk, konstruksjon, vei, maskin, VA, landskap og miljø.

– Vi stiller med vårt beste lag til dette prosjektet. Det blir gøy å skulle jobbe med så mange av Swecos dyktige fagfolk, sier Loland.

På forsiden nå

Denne uken ble arbeidet med hjemkjøp av Kraftmontasje AS sluttført. Etter 10 år som del av det svenske One Nordic konsernet har nå selskapet blitt kjøpt av en eierkonstellasjon bestående av ca. 50 ansatte og entreprenører og investorer fra Romsdal.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:27
I 2017 hadde Statnett Transport 14 kombinerte sjø- og landtransporter med krafttransformatorer. Sett i sammenheng med andre typer oppdrag ga det grunnlag for en positiv utvikling i året som gikk. Det forretningsmessige fundamentet for 2018 borger for fortsatt solid drift.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:00
Den tidligere papirfabrikken på Follum har tatt skrittet inn i den digitale tidsalderen. Lagerhallene er blitt til serverpark og bruker allerede like mye strøm som 400–500 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:04
OED utlyser oppdrag om energiforsyningen på Svalbard. Utredningen skal omfatte en bred teknisk- økonomisk mulighetsstudie, med vurderinger av alle realistiske alternativer innenfor det tidsperspektivet som dagens energiløsning legger for gjennomføring.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:34
Årlig fastsettes ny pris på leie av plass på energiselskapenes lavspenningsmaster for ekom-aktører. Prisene fremforhandles mellom KS Bedrift, Energi Norge og Telenor. Nå er prisene for 2018 fastsatt.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:09
Batterier kan allerede i dag være et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonell nettutbygging, men det bør gis et klart signal fra regulator om at batterier på sikt ikke bør eies av nettselskapene.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:47
Natt til tirsdag produserte vindkraftanleggene i Norden mer kraft enn kjernekraftanleggene i Norden til sammen.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:20
Konkurransekraft og gunstige prisar er nøkkelord når Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi no går saman om selje straum til privat- og bedriftskundar.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:46
Fredagskommentar:
Denne uken har det vært noen krevende dager for flere av nettselskapene sør i landet. I løpet kort tid har kraftig snøfall skapt store problemer for strømforsyningen. Uten heroisk innsats fra dyktige elektrofagfolk kunne det ha gått mye verre.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:45
Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017. Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk av elektriske apparater, er overrepresentert i statistikken.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:27
OneCo spisser satsingen på solenergi gjennom etableringen av OneCo Green Energy. Som et ledd i etableringen har OneCo kjøpt solenergiselskapet Minienergi AS, som inngår i det nye selskapet.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 10:02
Nye satsinger, inkludert ny avtale med Olav Thon Gruppen sikrer Grønn Kontakt ytterligere ekspansjon - også i Sverige.
Fredag, 19 januar, 2018 - 08:40
Økende andel vindkraft og solkraft sammen med endringer i forbruksmønstre gir store endringer i det nordiske kraftsystemet, og skaper behov for mer fleksibilitet innen produksjon og forbruk. Statnett har utarbeidet to rapporter om potensial og utnyttelse av fleksibilitet i kraftsystemet.
Mandag, 15 januar, 2018 - 09:36
Troms Kraft Nett gikk 1. januar inn i Astrum, et treårig FoU-prosjekt med fokus på AMS drift, nettdrift, nettutvikling og nettvedlikehold.
Tirsdag, 16 januar, 2018 - 09:37
OED har fattet vedtak i to vannkraftsaker i Nordland. Det er gitt endelig konsesjon til ett av prosjektene. Kraftverket kan, om det blir realisert, bidra med om lag 22 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1 100 husstander.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 09:27
NVE vil gjennom kravet om det funksjonelle skillet sørge for sammenslåinger av nettselskap. Av beredskapshensyn er dette en dårlig idé.
Mandag, 15 januar, 2018 - 09:23
Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS har signert en avtale som omfatter alle aksjene i selskapet, og blir dermed småkraftverk nummer 25 i porteføljen til Clemens.
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:38
Fra 4. januar 2018 er Haram Kraft AS heleid av vindkraftutviklingsselskapet Zephyr AS. Selskapet var tidligere eid av Østfold Energi AS (27 %), Vardar Boreas AS (27 %) og Svelgen Kraft AS (46 %).
Onsdag, 17 januar, 2018 - 09:54