Homepage

Energiminister Terje Aasland på Fornybar Norges årskonferanse i Bodø. Foto: Øyvind Zambrano Lie

Men han tror Miljødirektoratet ville reagert om Vannkraftlaboratoriets potensial på 20.000 megawatt ny vannkraft ble realisert.

terje aasland

Energiministeren mener 7-10 måneder for å få tildelt saksbehandler hos NVE er lenge, men han tror han har løsningen på problemet.

dam Nyhellervatn i Aurland kommune

Hafslund Eco Vannkraft har engasjert Veidekkes datterselskap Tore Løkke AS som hovedentreprenør for rehabilitering av dam Nyhellervatn.

åslaug haga

- Ikke engang Ungarn motsetter seg EUs toårsfrist for saksbehandling, sier Wind Europe-sjefen. – Det er misforståelser i Norge om hvordan toårsregelen skal forstås, sier Åslaug Haga.

kraftlinjer gol

Men det vil fortsatt kunne bli forskjeller i kraftprisen mellom NO1, NO2 og NO5.

Trøndelag høyere yrkesfagskole | Søknadsfrist: 07.05.2024

nve hovedkontor

NVE mottar for tiden mange søknader, og har kø for å ta saker til behandling.

eb

– I et marked hvor stadig flere prosjekter kombinerer flere teknologikategorier, ser vi stor verdi i å jobbe under samme tak som EB Elektro.

galaaen

Lik skattemessig konkurransesituasjon for alle som ønsker å bygge ut havvind må være et hovedprinsipp, uavhengig av om aktøren er en del av en petroleumslisens eller ikke, mener Fornybar Norge.

vann småkraft

Beskylder NVE for «arroganse», treghet og dårlig samfunnsøkonomisk beregning. «Vi kjenner oss ikke igjen», svarer direktoratet.

vang trafostassjon

Et nikk og et «ja» var ikke nok. For å unngå flere ulykker, foreslår Statnett personlig sikkerhetsintroduksjon for alle besøkende.

Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør i Sognekraft.

Sognekraft har kjøpt tilbake halve kraftverket fra Orrön Energy.

Daglig leder i Linea, Steinar Benum

Linea setter ned energileddet på nettleia med 20 prosent fra 1. mai.

skiga

Skal levere inntil 130 MW til SkiGA i Gulen.

Forskningsrådet har tildelt åtte nye konsortier innen energiforskning 1,28 milliarder kroner over åtte år. Robusthet mot hacker-angrep er et av flere underliggende tema.

kiperberg

Energidepartementet opphever NVEs vedtak, og mener den økonomiske reguleringen er tilstrekkelig for å sikre en rasjonell eierstruktur.

energfjellet

Bladet var 72 meter langt og veide 22 tonn. Årsaken er ukjent, ingen skal være skadd.

kabel

Statnett fikk inn 27,0 millioner euro i flaskehalsinntekter i mars.

wickholm

Hva taper vi om Norge ikke lenger skal ha et tett energisamarbeid med EU? Det er langt mer enn energibyrået ACER som står på spill.

henrik bache

Norske eSmart Systems har signert en kontrakt med en minimumsverdi på 120 millioner kroner med energileverandøren Alliander i Nederland.

krossberg trafostasjon

Statnett og Lnett får konsesjon til å bygge nye Krossberg transformatorstasjon i Stavanger.

celsa mo i rana

Hevder varselet «faller i kategorien for (ulovlig) forvaltningsrettslig vilkårlighet og faktisk umulighet».

blyverket

– Selskapene gjør seg fete på kundene med minst innsikt, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket om variable strømavtaler.

Stator kortsluttet i Vemork kraftstasjon på Rjukan.

vanse

Vanse transformatorstasjon er i dag høyt utnyttet, og det er lite kapasitet til nytt kraftforbruk knyttet til stasjonen.

bodø

ABB og Arva har inngått avtale for å sette fart på utbyggingen av energiforsyningen i Nord-Norge.

blyverket

– Det burde vært gjort mer for å forby forbrukerfiendtlige avtaler, mener Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket.

gravdalen

Skal bruke elektrisk tunellboremaskin for å redusere CO2-utslippene.

wickholm

Ville hatt prikkbelastning for å ta gjengangerne, og konkrete sanksjoner.

toppe aasland

Regjeringen øker muligheten til å trekke tilbake omsetningskonsesjon for kraftleverandører som bryter reglene.

hydro

EØS-tilsynet Esa har godkjent en endring i norsk støtteordning for kompensasjon av indirekte utslippskostnader for kraftkrevende industri.

elkem rana

Energidepartementet mener det vil foreligge en prosessrisiko ved å godkjenne en ordning for energiopsjoner uten godkjenning fra ESA.

hesthammer

Kraftverkene på 300 MW hver skal kunne produsere 12,5 TWh.

nve bygget

Saken om ulovlig byggestart av Løkjelsvatn kraftverk er oversendt til Energidepartementet.

mast

Skal gjøre behandlingen av store konsesjonssaker mer effektiv.

Nore strømnett

Det nye nettselskapet skal hete Føie.

vindturbin

Energidepartementets mener det er en utfordring at Statnett som systemansvarlig ikke alltid oppnår kontakt med alle konsesjonærer for å formidle systemkritiske vedtak.

Statnett har søkt om å få la de gamle ringkablene mellom Smestad og Sogn ligge igjen i bakken når de er tømt for olje, og fjerne oljerestene med bakterier.

fyrstikk

Veilederen er nå mer konkret og utfyllende enn tidligere.