Fagbladet Energiteknikk


Energiteknikk er fagbladet for energibransjen – og henvender seg til alle som er engasjert i produksjon og overføring av elektrisitet og varme.

Bladet gis ut av ElektroMedia AS, med seks utgaver i året, i tillegg til bilag.

Energiteknikk, tidligere Elektro, ble etablert i 1888 som Norsk Telegraftidende, og er et av landets eldste fagblader.

Energiteknikk er fritt og uavhengig. Det står ingen bransjeorganisasjon eller andre styrende eierinteresser bak utgivelsen av bladet, det eies av ElektroMedia.

Bladet fremstår med en frisk og spennende redaksjonell profil, samtidig som det inneholder mange informative og matnyttige reportasjer og artikler.

Energiteknikk har et spesielt fokus på det som skjer på det tekniske og teknologiske området i norsk energiforsyning, med produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Småkraft er en viktig stoffområde for bladet.

Energiteknikk følger den elektro- og energitekniske utviklingen med relevans for energiforsyningen. Forskningsstoff har en sentral plass, det har også fjernvarme.

Bladet har følgende formålsparagraf:
«Energiteknikk er et energiteknisk fagblad som på et fritt redaksjonelt grunnlag skal informere og reise debatt om det som skjer innen produksjon og overføring av elektrisitet og varme, samt tilhørende elektrotekniske fagområder.”

Tidsskriftet henvender seg fagfolk og andre med interesse for elektro- og energifagene innen energiforsyning, offshore, industri, byggevirksomhet, offentlig virksomhet, forskning, undervisning og andre bransjer.

Fagbladet Energiteknikk er medlem av Fagpressen, og redigeres etter prinsippene i Redaktørplakaten.