Annonsering

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke
mobil (+47) 900 43 282
arne@aamedia.no  eller annonser@energiteknikk.net

Annonsepriser 2024 (eks mva)

  1. Nettavis og nyhetsbrev, se lenger nede
  2. Ledige stillinger, se lenger nede
  3. Papirutgaven av Energiteknikk, 6 utgaver:
  Format   4 farger  

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side   kr. 19 400   210×297
  1/2 side   kr. 12 500   85×252   175×124
  1/2 side utf.   kr. 12 500   105×297   210×149
  1/3 side   kr. 9 200   175×85   175×85
  1/3 side utf.   kr. 9 200   210×110
  1/4 side   kr. 7 900   85×124   175×60

Spesialplasseringer:                                                                                Rabatt for flere innrykk:
–  Bakside         | kr 24.800  | br x h = 210 x 247                                           Minst tre utgaver/innrykk bestilt samtidig: 10 % rabatt
–  Omslagside  | kr 22.500   | br x h = 210 x 297                                          Minst fire utgaver/innrykk bestilt samtidig: 15 % rabatt
– dobbeltside   | kr 30.300   | br x h = 420  297                                           Samtlige seks utggaver/  innrykk bestilt samtidig: 20 % rabatt

Utgivelser 2024  |  6 utgaver av Energiteknikk:

materiellfrist               utgivelsesdato    temasider

Nr 1          22.02               05.03              Drift/vedlikehold/utbygging av kraftverk (Produksjonsteknisk Konferanse 2024) og
Småkraftdagane 2024

Nr 2          18.04              30.04              Fjernvarme

Nr 3          30.05              11.06

Nr 4          05.09             17.09               Småkraft

Nr 5          10.10              22.10               Drift/vedlikehold/utbygging av kraftverk. Fjernvarme
Bilaget «Kraftnettet» (REN Nettverksuken 2024)

Nr 6          21.11              03.12                Drift/vedlikehold/utbygging av nett. (Nettverkskonferansen 2024)

Kjerneområdene vi skriver om – produksjon og distribusjon av kraft – vil være faste stoffområder i hver utgave

 

For utfyllende info, se vår medieplan for 2024:

Annonsering i nettavis og nyhetsbrev

A)  Nettavisen  energiteknikk.net
       oppdateres daglig med aktuelle nyheter fra energibransjen

      Vi tilbyr følgende annonseflater på nettavisen:
       – Bannerannonser i forskjellige formater (se format lenger nede)
– Innholdsmarkedsføring, content marketing
– Ledige stillinger / stillingskarusell

B) Nyhetsbrev, sendes ut min 3 ganger pr uke
Sendes til ca 6.000 epost-adresser
Plass for bannerannonser, 540 x 540 px
Annonsefrist, dagen før utgivelse

Formater på bannerannonser: (bredde x høyde)
–  sidebanner: 540 x 540 px
–  toppbanner: 980 x 150 px
–  midtbanner: 980 x 300 px (ny)
–  rollover:      1000 x 1800 px (ny)
–  nyhetsbrev: 540 x 540 px

Banner som PNG eller JPG fil. Vi har også løsning for bevegelig banner (Gif-fil)

Pakkepris / Kombinasjon nettavis og nyhetsbrev
– Sidebanner: kr 6.500 pr uke
– Midtbanner: kr 8.000 pr uke
– Toppbanner:kr 9 .000 pr uke
Topp banner har global visning ( vises i alle oppslag på nettavisen )

Rollover er et nytt bannerformat.
Dette dukker opp når en skroller nedover på siden i nettavisen, www.energiteknikk.net
og fyller hele skjermflaten. Gir mulighet for visning av mye tekst/ bilde,
Be om tilbud

Stillingsannonser

Publiseres i stillingskarusell øverst til høyre i nettavisen
Legges også inn i vårt nyhetsbrev
Annonsen blir liggende på de digitale flatene til søknadsfristens utløp /30 dager
– materiell: logo og publiseringstekst (Word fil), eller hentes fra hjemmeside
–  vi publiserer også banner for nyhetsbrevet, format 540 x 540 px
– pakkepris kr 7.500 per stilling/utlysning

Ledige stillinger kan også publiseres som toppbanner eller midtbanner, kr 9.000 pr uke

Ta kontakt med vår annonseansvarlige Arne Aardalsbakke – tlf. (+47) 900 43 282 – epost: arne@aamedia.no

 

Banner som PNG eller JPG fil  |  husk URL-lenke for landingsside

alle oppgitte priser, eks mva