Annonsering

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke
mobil (+47) 900 43 282
arne@aamedia.no  eller annonser@energiteknikk.net

Annonsepriser 2023 (eks mva)

  1. Nettavis og nyhetsbrev, se lenger nede
  2. Ledige stillinger, se lenger nede
  3. Papirutgaven av Energiteknikk, 6 utgaver:
  Format   4 farger  

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side   kr. 18 500   210×297
  1/2 side   kr. 11 900   85×252   175×124
  1/2 side utf.   kr. 11 900   105×297   210×149
  1/3 side   kr. 8 700   175×85   175×85
  1/3 side utf.   kr. 8 700   210×110
  1/4 side   kr. 7 500   85×124   175×60

 

Utgivelser 2023  |  6 utgaver av Energiteknikk:

materiellfrist               utgivelsesdato    temasider

Nr 1          28.02               07.03              Drift/vedlikehold/utbygging av kraftverk (Produksjonsteknisk Konferanse 2023)

Nr 2          20.04              02.05               Drift/vedlikehold/utbygging nett

Nr 3          01.06              13.06               Drift/vedlikehold/utbygging av kraftverk.

Nr 4          31.08             12.09                Småkraft

Nr 5          12.10              24.10               Drift/vedlikehold/utbygging av nett. Fjernvarme

Nr 6          30.11              12.12               Drift/vedlikehold/utbygging kraftverk. Bilag:  REN Nettverksuken 2023

Bilag           8.11              28.11

For utfyllende info, se vår medieplan for 2023:

Annonsering i nettavis og nyhetsbrev

A)  Nettavisen  energiteknikk.net
       oppdateres daglig med aktuelle nyheter fra energibransjen

      Vi tilbyr følgende annonseflater på nettavisen:
       – Bannerannonser i forskjellige formater (se format lenger nede)
– Innholdsmarkedsføring, content marketing
– Ledige stillinger / stillingskarusell

B) Nyhetsbrev, sendes ut min 3 ganger pr uke
Sendes til ca 6.000 epost-adresser
Plass for bannerannonser, 540 x 540 px
Annonsefrist, dagen før utgivelse

Formater på bannerannonser: (bredde x høyde)
–  sidebanner: 540 x 540 px
–  toppbanner: 980 x 150 px
–  midtbanner: 980 x 300 px (ny)
–  rollover:      1000 x 1800 px (ny)
–  nyhetsbrev: 540 x 540 px

Banner som PNG eller JPG fil. Vi har også løsning for bevegelig banner (Gif-fil)

Pakkepris / Kombinasjon nettavis og nyhetsbrev
– Sidebanner: kr 6.500 pr uke
– Midtbanner: kr 8.000 pr uke
– Toppbanner:kr 9 .000 pr uke
Topp banner har global visning ( vises i alle oppslag på nettavisen )

Rollover er et nytt bannerformat.
Dette dukker opp når en skroller nedover på siden i nettavisen, www.energiteknikk.net
og fyller hele skjermflaten. Gir mulighet for visning av mye tekst/ bilde,
Be om tilbud

Stillingsannonser

Publiseres i stillingskarusell øverst til høyre i nettavisen
Legges også inn i vårt nyhetsbrev
Annonsen blir liggende på de digitale flatene til søknadsfristens utløp /30 dager
– materiell: logo og publiseringstekst (Word fil), eller hentes fra hjemmeside
–  vi publiserer også banner for nyhetsbrevet, format 540 x 540 px
– pakkepris kr 7.500 per stilling/utlysning

Ledige stillinger kan også publiseres som toppbanner eller midtbanner, kr 9.000 pr uke

Ta kontakt med vår annonseansvarlige Arne Aardalsbakke – tlf. (+47) 900 43 282 – epost: arne@aamedia.no

 

Banner som PNG eller JPG fil  |  husk URL-lenke for landingsside

alle oppgitte priser, eks mva