Senioringeniør Anders Madsen viser hvordan ulike data fra et målepunkt settes sammen på en oversiktsside i Avance TM for å finne årsaken til en mulig feil. (Foto: Ruhne Nilssen)

Automatisk kontroll av AMS-data

Antallet innsamlede måleverdier øker med 20 ganger når Skagerak Nett installerer smarte målere hos alle kunder.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:01

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

De nye strømmålerne gjør at Skagerak Nett får en dramatisk økning i datamengden som skal behandles. Tidligere var det cirka 10 000 næringskunder som hadde automatisk måleravlesning av timesverdier, men i løpet av 2018 gjelder det alle Skageraks over 194 000 kunder.

Hver eneste dag sjekker målerverdiavdelingen i Skagerak Nett kvaliteten på dataene som samles inn for å avdekke eventuelle feil. Avvikene fanges opp av oss, så kundene merker ikke noe til dem forteller senioringeniør Anders Madsen.

- I likhet med oss mennesker har også tekniske duppedingser som målere av og til små sykdomsperioder. Vår jobb er å fange opp der hvor måleren ikke kommuniserer, har tekniske feil eller unaturlig forbruk.

Det gjelder heller ikke så mange av målerne, men Skagerak Nett har et ansvar for å sikre at kundene betaler for det de bruker, verken mer eller mindre.

- Per i dag har vi 150 000 målere som vi nå får inn data automatisk fra. Hver dag får vi varsler vi må sjekke ut, selv om det ikke er mange. Det gjelder under en halv promille av målerne, sier Madsen.

Denne jobben har de klart å forenkle betydelig. Tidligere var vi fire personer som hver uke måtte gjøre en manuell sjekk av de innkomne måleverdiene for å avdekke eventuelle feilmeldinger.

- I samarbeid med Powel, som har levert datasystemet hvor vi behandler måleverdiene, har vi utviklet en løsning som gjør denne prosessen automatisk.

Det betyr at hver dag når medarbeideren i avdelingen kommer på jobb foreligger det en ny liste med mulige avvik fra målere. Disse må sjekkes ut og denne prosessen er også blitt mye enklere.

- Tidligere måtte vi hente opp en rekke ulike skjermbilder for å finne ut av hva som hadde skjedd. Nå er all denne informasjonen samlet på en enkel side. Den informasjonen som er samlet der er nok til å løse, eller finne ut hvordan feilen skal løses i 90 prosent av tilfellene, sier Madsen.

Verktøyet Skagerak Nett bruker heter Avance TM og er utviklet i et samarbeidsprosjekt med Powel.  Det ble benyttet en smidig prosjektmetodikk hvor løsningen ble levert i tre omganger.

- Siden volumet øker så raskt, var behovet for en bedre systemløsning prekær. Det var derfor utrolig viktig at vi fikk bedre systemstøtte så fort som mulig. Med den smidige prosjektmetodikken fikk vi nytte av forbedringen allerede noen få måneder etter prosjektstart, sier Eli Aakre, avdelingsleder for måleverdiavdelingen.

Det er første gang smidig prosjektmetodikk har blitt benyttet av Skagerak Nett.

- Denne måten å jobbe på har vært utrolig givende hvor begge parter har jobbet for å lage løsningen best mulig for brukerne, sier Madsen.

Gjennomføringen var en suksess. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid til en lavere kostnad enn estimert, og med mer funksjonalitet enn spesifisert ved prosjektstart.

På forsiden nå

Hvert år er det 120.000 lynnedslag i Norge. De enorme kreftene kan medføre store skader og forsikringsselskapene betaler årlig ut mer enn 200 millioner i erstatning for lynskader. Det finnes imidlertid løsninger som kan begrense disse skadene kraftig.
Onsdag, 18 juli, 2018 - 11:37
Agder Energi er tildelt den prestisjetunge prisen "Innovative Star of Energy Efficiency; Power Generation & Supply Award". Konsernet får prisen sammen med Microsoft for et pilotprosjekt som skal bidra til å skape effektive, fleksible og intelligente strømnett for fremtiden.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:50
Den danske energiklagenemnden har besluttet at Statnett og Energinet fortsatt kan reservere kapasitet til utveksling av systemtjenester på kabelforbindelsen mellom Danmark og Norge.
Mandag, 16 juli, 2018 - 12:57
Med jobber lokalisert i Oslo sentrum, tok bil og parkering for lang tid for Infrateks montører. Løsningen ble el-sykkel som fremkomstmiddel for en mer effektiv og miljøvennlig arbeidsdag.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 12:03
Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:09
Helgeland Kraft Vannkraft har ikke hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008. – Jeg føler jeg har en trygg arbeidsplass, sier verneombud Øystein Pettersen.
Tirsdag, 17 juli, 2018 - 11:58
Det uvanlige tørre og varme været vedvarer, og skaper alvorlige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen i Innlandet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:21
Stadig flere steder langs kysten kan skip ved kai motta strøm fra land. Nå gir Enova støtte til 11 nye landstrømprosjekter i havner fra Arendal i sør til Tromsø i nord. Selskapet utlyser samtidig en ny runde med støtte, men varsler også at dagens støtteordning nå skal evalueres.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:48
Fredagskommentar:
Det finnes en tid for alt. Akkurat nå er det tid for å nyte. Med sommersol i ansiktet trykker de ansvarlige for denne nettavisen forsiktig på bremsen. Vi går i feriemodus.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:57
I tøff europeisk konkurranse har Trondheim og NTNU blitt plukket ut av EU til å lede an i utviklingen av europeiske energismarte byer.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:46
LS Cable & System er tildelt kontrakten for produksjon og installasjon av strømkabler i forbindelse med det nye Sotrasambandet. Kontrakten mellom BKK Nett og den sørkoreanske leverandøren har en verdi på 100 millioner kroner.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:16
OED har fått til vurdering en utredning om fremtidig energiforsyning på Svalbard.
Mandag, 9 juli, 2018 - 13:50
Kjerneteknologier og ABB AbilityTM-løsninger vil integrere vindkraft fra Hornsea II til kraftnettet i Storbritannia og gi strøm til over 1,3 millioner boliger.
Fredag, 13 juli, 2018 - 11:42
Ved å samle Norges nest største kraftprodusent E-CO Energi og Norges største nettselskap Hafslund Nett, har eieren Oslo kommune skapt Norges ledende integrerte kraftkonsern.
Torsdag, 5 juli, 2018 - 11:26
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:25
19 leiligheter som ligger sentralt i Stavanger blir i august piloter for EU-prosjektet Invade. Med tre solide batterier som skal lagre strøm fra solcellepanel, vil beboerne kunne lade elbilene sine med egenprodusert strøm, og trolig også få overflødig strøm som de kan velge hvordan de vil benytte.
Tirsdag, 10 juli, 2018 - 18:37
Kraftprisene i Norge lå i snitt 33 prosent høyere i år, sammenlignet med andre kvartal 2017. Lite nedbør er hovedårsaken til prisoppgangen. Prisen på kull, gass og CO2-utslipp har også økt, og det gjør at eventuell import av kraft blir dyrere for norske strømkunder.
Mandag, 16 juli, 2018 - 13:05
Hafslund oppnådde et resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 på 124 millioner kroner, mot 137 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Høye kraftpriser, høy investeringsaktivitet, 18.000 nye kunder mot fjoråret, og lavere driftskostnader preger kvartalet.
Torsdag, 12 juli, 2018 - 14:35
Energiforbruket til en halv million husstander. Så mye forsvinner på veien fra produsentene til oss forbrukere. Men noe kan gjøres.
Onsdag, 11 juli, 2018 - 18:29