Senioringeniør Anders Madsen viser hvordan ulike data fra et målepunkt settes sammen på en oversiktsside i Avance TM for å finne årsaken til en mulig feil. (Foto: Ruhne Nilssen)

Automatisk kontroll av AMS-data

Antallet innsamlede måleverdier øker med 20 ganger når Skagerak Nett installerer smarte målere hos alle kunder.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:01

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

De nye strømmålerne gjør at Skagerak Nett får en dramatisk økning i datamengden som skal behandles. Tidligere var det cirka 10 000 næringskunder som hadde automatisk måleravlesning av timesverdier, men i løpet av 2018 gjelder det alle Skageraks over 194 000 kunder.

Hver eneste dag sjekker målerverdiavdelingen i Skagerak Nett kvaliteten på dataene som samles inn for å avdekke eventuelle feil. Avvikene fanges opp av oss, så kundene merker ikke noe til dem forteller senioringeniør Anders Madsen.

- I likhet med oss mennesker har også tekniske duppedingser som målere av og til små sykdomsperioder. Vår jobb er å fange opp der hvor måleren ikke kommuniserer, har tekniske feil eller unaturlig forbruk.

Det gjelder heller ikke så mange av målerne, men Skagerak Nett har et ansvar for å sikre at kundene betaler for det de bruker, verken mer eller mindre.

- Per i dag har vi 150 000 målere som vi nå får inn data automatisk fra. Hver dag får vi varsler vi må sjekke ut, selv om det ikke er mange. Det gjelder under en halv promille av målerne, sier Madsen.

Denne jobben har de klart å forenkle betydelig. Tidligere var vi fire personer som hver uke måtte gjøre en manuell sjekk av de innkomne måleverdiene for å avdekke eventuelle feilmeldinger.

- I samarbeid med Powel, som har levert datasystemet hvor vi behandler måleverdiene, har vi utviklet en løsning som gjør denne prosessen automatisk.

Det betyr at hver dag når medarbeideren i avdelingen kommer på jobb foreligger det en ny liste med mulige avvik fra målere. Disse må sjekkes ut og denne prosessen er også blitt mye enklere.

- Tidligere måtte vi hente opp en rekke ulike skjermbilder for å finne ut av hva som hadde skjedd. Nå er all denne informasjonen samlet på en enkel side. Den informasjonen som er samlet der er nok til å løse, eller finne ut hvordan feilen skal løses i 90 prosent av tilfellene, sier Madsen.

Verktøyet Skagerak Nett bruker heter Avance TM og er utviklet i et samarbeidsprosjekt med Powel.  Det ble benyttet en smidig prosjektmetodikk hvor løsningen ble levert i tre omganger.

- Siden volumet øker så raskt, var behovet for en bedre systemløsning prekær. Det var derfor utrolig viktig at vi fikk bedre systemstøtte så fort som mulig. Med den smidige prosjektmetodikken fikk vi nytte av forbedringen allerede noen få måneder etter prosjektstart, sier Eli Aakre, avdelingsleder for måleverdiavdelingen.

Det er første gang smidig prosjektmetodikk har blitt benyttet av Skagerak Nett.

- Denne måten å jobbe på har vært utrolig givende hvor begge parter har jobbet for å lage løsningen best mulig for brukerne, sier Madsen.

Gjennomføringen var en suksess. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid til en lavere kostnad enn estimert, og med mer funksjonalitet enn spesifisert ved prosjektstart.

På forsiden nå

Sogn og Fjordane fylkeskommune har trukket BKK inn i en rettssak som burde vært avvist av tingretten. For å omgå forkjøpsretten til SFE-aksjene har fylkeskommunen konstruert en hypotetisk transaksjonsmodell, og benytter rettsvesenet som utredningsinstans.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:11
Norge kan bli første land i verden som erstatter all fossil energibruk med fornybar. BKK skal være en energipartner til alle næringer som vil erstatte bruk av fossil energi med strøm.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:48
Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge offentligjorde i slutten av forrige uke hvilke miljøer som blir tatt opp i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:26
Multiconsult har signert en fireårig rammeavtale med den norske ambassaden i Dar es Salaam for konsulenttjenester knyttet til fornybar energi og kraftmarkeder i Tanzania.
Onsdag, 14 november, 2018 - 08:57
Hvordan skal befolkningen i Longyearbyen sikres lys og varme når kullkraftverket må stenge om få år? Statkraft foreslår å bruke fornybar hydrogen, produsert med vindkraft i Finnmark og fraktet med båt til Svalbard.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:21
Høstens kull fra Trainee Sør har gjennomført sine første måneder i Agder Energi. Hva har de jobbet med? Hvordan har overgangen til arbeidslivet vært og hvordan har arbeidsgiveren deres taklet "livet med ny trainee"?
Mandag, 12 november, 2018 - 09:16
Tema for Grønn frokost i Lyse var blant annet hva som skjer når alle el-ferjer, el-fly og elbusser kommer?
Onsdag, 14 november, 2018 - 09:05
Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:21
Fredagskommentar:
Knapt noe er meg mer nært og uunnværlig enn mobiltelefonen. Uten den innen rekkevidde er det noe vesentlig som mangler. På godt og vondt er den styrende for det meste i livet mitt. Hvordan påvirker dette hvem jeg er og det sosiale fellesskapet som jeg er en del av?
Fredag, 9 november, 2018 - 09:34
Svakere energipriser globalt kan være et resultat av noe mer pessimistiske utsikter for verdensøkonomien.
Torsdag, 8 november, 2018 - 09:05
Lyse kjøper nettvirksomheten til Forsand Elverk. Avtalen ble signert mandag 12. november og overtakelse vil skje ved nyttår.
Tirsdag, 13 november, 2018 - 08:29
BKKs resultat hittil i år er på 1 299 millioner kroner. Det er 628 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Også for tredje kvartal dobles resultatet sammenlignet med tilsvarende periode i 2017, noe som gir et godt grunnlag for videre satsing på elektrifisering og grønn omstilling.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:59
Effektivitet, bransjesamarbeid, nett i Nord-Norge og nettkostnader. Det var noen av temaene Toini Løvseth og Wenche Teigland tok opp med Auke Lont under Statnetts Høstkonferanse.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:18
Som første nettselskap i verden inngår BKK Nett en avtale med Siemens om å bygge en ny 132 kV transformatorstasjon med helt ny miljøvennlig teknologi. – Vi er i front med å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og det er jeg stolt av, sier Wenche Teigland, adm. direktør i BKK Nett.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:27
NTNU i Trondheim skal lede programmet for vannkraftforskning i den europeiske alliansen for energiforskning, EERA (European Energy Research Alliance). Programmet på vannkraft omfatter, så langt 25 universiteter og forskningsinstitusjoner i tretten europeiske land.
Torsdag, 8 november, 2018 - 08:54
I desember fyrer Skagerak Energi av den første dynamittsalven i Grunnåi kraftverk. Stasjonen får et ekstra aggregat og øker produksjonen med over 20 prosent.
Mandag, 12 november, 2018 - 09:30
Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Nettpartner AS som entreprenør for nettilkoblingen av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Åfjord.
Onsdag, 7 november, 2018 - 09:01
Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk i Valdres.
Fredag, 9 november, 2018 - 09:09