Senioringeniør Anders Madsen viser hvordan ulike data fra et målepunkt settes sammen på en oversiktsside i Avance TM for å finne årsaken til en mulig feil. (Foto: Ruhne Nilssen)

Automatisk kontroll av AMS-data

Antallet innsamlede måleverdier øker med 20 ganger når Skagerak Nett installerer smarte målere hos alle kunder.
Fredag, 29 juni, 2018 - 10:01

Av: Kjell Løyland, Skagerak Energi

De nye strømmålerne gjør at Skagerak Nett får en dramatisk økning i datamengden som skal behandles. Tidligere var det cirka 10 000 næringskunder som hadde automatisk måleravlesning av timesverdier, men i løpet av 2018 gjelder det alle Skageraks over 194 000 kunder.

Hver eneste dag sjekker målerverdiavdelingen i Skagerak Nett kvaliteten på dataene som samles inn for å avdekke eventuelle feil. Avvikene fanges opp av oss, så kundene merker ikke noe til dem forteller senioringeniør Anders Madsen.

- I likhet med oss mennesker har også tekniske duppedingser som målere av og til små sykdomsperioder. Vår jobb er å fange opp der hvor måleren ikke kommuniserer, har tekniske feil eller unaturlig forbruk.

Det gjelder heller ikke så mange av målerne, men Skagerak Nett har et ansvar for å sikre at kundene betaler for det de bruker, verken mer eller mindre.

- Per i dag har vi 150 000 målere som vi nå får inn data automatisk fra. Hver dag får vi varsler vi må sjekke ut, selv om det ikke er mange. Det gjelder under en halv promille av målerne, sier Madsen.

Denne jobben har de klart å forenkle betydelig. Tidligere var vi fire personer som hver uke måtte gjøre en manuell sjekk av de innkomne måleverdiene for å avdekke eventuelle feilmeldinger.

- I samarbeid med Powel, som har levert datasystemet hvor vi behandler måleverdiene, har vi utviklet en løsning som gjør denne prosessen automatisk.

Det betyr at hver dag når medarbeideren i avdelingen kommer på jobb foreligger det en ny liste med mulige avvik fra målere. Disse må sjekkes ut og denne prosessen er også blitt mye enklere.

- Tidligere måtte vi hente opp en rekke ulike skjermbilder for å finne ut av hva som hadde skjedd. Nå er all denne informasjonen samlet på en enkel side. Den informasjonen som er samlet der er nok til å løse, eller finne ut hvordan feilen skal løses i 90 prosent av tilfellene, sier Madsen.

Verktøyet Skagerak Nett bruker heter Avance TM og er utviklet i et samarbeidsprosjekt med Powel.  Det ble benyttet en smidig prosjektmetodikk hvor løsningen ble levert i tre omganger.

- Siden volumet øker så raskt, var behovet for en bedre systemløsning prekær. Det var derfor utrolig viktig at vi fikk bedre systemstøtte så fort som mulig. Med den smidige prosjektmetodikken fikk vi nytte av forbedringen allerede noen få måneder etter prosjektstart, sier Eli Aakre, avdelingsleder for måleverdiavdelingen.

Det er første gang smidig prosjektmetodikk har blitt benyttet av Skagerak Nett.

- Denne måten å jobbe på har vært utrolig givende hvor begge parter har jobbet for å lage løsningen best mulig for brukerne, sier Madsen.

Gjennomføringen var en suksess. Prosjektet ble gjennomført til planlagt tid til en lavere kostnad enn estimert, og med mer funksjonalitet enn spesifisert ved prosjektstart.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11