Norske Ocean Sun har levert solcelleanlegg til oppdrettsanlegg. De mener vannkraftverk også er et spennende marked. (Foto: Ocean Sun/Ole Kristian Olsen)

Store muligheter i flytende solenergi

Investeringene i solkraft er i kraftig vekst, og flytende solenergi er en viktig nisje. Der har Norge særdeles gode forutsetninger.
Tirsdag, 31 juli, 2018 - 10:27

Kilde: Multiconsult

– Teknologien fra offshore som vi har opparbeidet gjennom mange år, vil være svært viktig for å lykkes på dette markedet. Vi kan for eksempel utnytte overflaten på de mange oppdrettsanleggene langs kysten. Eller vi kan produsere solenergi på dammene til kraftverk. Der er også infrastrukturen til overføring av elektrisitet allerede på plass, sier solenergirådgiver Stanislas Merlet i Multiconsult.

Det er i år det skjer
Samlet var det globalt installert flytende solkraft med en kapasitet på 118 MW ved slutten av 2017. I løpet av året kan dette stige til 643 MW. Det er særlig store anlegg i Kina som løfter kapasiteten.

– Til sammenligning var samlet installert kapasitet for solkraft på verdensbasis i fjor på om lag 100 GW. Flytende solkraft er altså bare en nisje, men en viktig nisje, framholder Merlet.

En utfordring med tradisjonell solkraft er at slike anlegg legger beslag på store arealer, områder hvor det gjerne bor mennesker, dyrkes mat eller er viktig skog. Det problemet slipper man med flytende solkraft. Dessuten gjør vannets kjølende effekt at solcellene produserer mer energi.

Utfordringer for flytende solkraft er korrosjon, tidvis vanskelig logistikk og forankring. Det meste av markedet ligger per i dag på kunstige dammer. Offshore kan vannet være dypt, vinden kraftig og bølgene høye. På land gir varierende fyllingsgrad på vannmagasinene utfordringer.

Norske bedrifter på gang
Merlet forteller at det er flere oppstartsbedrifter i Norge som snuser på markedet for flytende solenergi for tiden.

– Det største hinderet for å komme i gang er penger – både finansiering og økonomisk støtte for at driften skal bli forretningsmessig forsvarlig, sier Merlet.

Han legger til at Solenergiklyngen, der Multiconsult er en av kjernepartnerne, arbeider for å støtte bedriftene i tidligfase.

En av disse er Ocean Sun som siden april i fjor har testet et anlegg for produksjon av solkraft på havet utenfor Bergen. Et annet er Moss Maritime som har utviklet en modulbasert flytende modell som tåler bølger.

– I Multiconsult arbeider vi med å gjøre teknologien så god at det blir mulig for bankene å støtte prosjektene forretningsmessig, sier Merlet.

Per i dag finner vi for øvrig det største pilot-hybridkraftverket med flytende solceller og vannkraft i Portugal. Bak demningen til det portugisiske Alto Rabagao-vannkraftverket, er det en slags flåte med til sammen 840 solcellepaneler. De har en installert effekt på til sammen 218 kW og ble koblet på nettet i 2016. Anlegget ble levert av Ciel & Terre.

Det franske selskapet er på jakt etter flere kraftmagasiner å plassere solcelleinstallasjonene sine. De har også anslått at dersom 10 prosent av overflaten i verdens 50 største kraftmagasiner ble dekket med solceller, så ville det gitt 400 GW kraftkapasitet, ifølge PV-Magazine.

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11