Vannkraften er fundamentet i landets strømforsyning med et ressursgrunnlag som er avhengig av nedbørsmengden. Bildet viser Viddalsdammen i Aurland. (Foto: OED)

Kraftsituasjonen satt i perspektiv

I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:40

Kilde: OED

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave som følge av overskudd på kraft, og lave priser i våre naboland. Som følge av situasjonen vi nå opplever er kraftprisene i sommer høyere enn vanlig. Oppdateringer denne uken viser at magasinfyllingen i Norge øker noe igjen, som følge av større nedbør og tilsig til vannkraftsystemet.

Kraftsystemet

Muligheten til å utveksle kraft med nabolandene våre bidrar til å sikre den norske strømforsyningen selv om vi nå er inne i en periode med historisk lite nedbør. Allerede på 1960-tallet ble det bygget overføringsforbindelser til utlandet. Uten muligheter for slik kraftutveksling måtte Norge ha bygd kostbar reservekapasitet basert energikilder som ikke var avhengig av været. Nye analyser fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at uten overføringsforbindelser til utlandet, ville Norge hatt høyere strømpriser i år enn det vi observerer nå.

Vanligvis eksporterer Norge mye kraft om våren og sommeren når tilsiget til vannkraftsystemet er på sitt høyeste, og det norske strømforbruket er på sitt laveste. Om vinteren, når tilsiget til vannkraftsystemet er lavt og det norske forbruket er på sitt høyeste, importerer vi normalt kraft fra våre naboland. Årets sommervær har bidratt til lav sommereksport av kraft fra Norge. Nettoeksporten første halvår er om lag halvparten av nettoeksporten samme periode i fjor, og en tredjedel av det som ble eksportert i første del av 2016.

Strømpriser

Strømprisene til norske forbrukere har økt gjennom våren og sommeren. Strømprisen består av flere komponenter – kraftprisen, nettleien og avgifter. Kraftprisen blir beregnet samlet for store deler av Europa, med et stort antall produsenter og kraftleverandører. Hver enkelt kraftprodusent eller kraftleverandør har liten mulighet til å påvirke markedsprisen. NVE, Konkurransetilsynet og kraftbørsen Nord Pool driver markedsovervåking og påser at konkurransereglene overholdes.

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave, spesielt om sommeren. I år har kraftprisene i landene rundt oss økt. Dette påvirker også norske kraftpriser. Samtidig har tørrere og varmere vær enn normalt ført til mindre vann i kraftmagasinene enn vanlig. Situasjonen den senere tiden har blitt forsterket av hetebølgen i europeiske land, som har gitt driftsproblemer i mange kraftverk og høyt strømforbruk til kjøling.

 

På forsiden nå

Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 4 884 millioner kroner i fjerde kvartal. Dette var en økning på 1 536 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Økningen var hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser. Resultat etter skatt ble 1 572 millioner kroner for fjerde kvartal og 13,4 milliarder kroner for året 2018.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 09:39
NEK inviterer norske elektrotekniske talenter til å delta i IEC Young Professional 2019. Norges to kandidater vil sammen med NEK reise til Shanghai, Kina i oktober for å delta i en workshop, med et innholdsrikt program og et internasjonalt miljø.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:10
Eidsiva Energi AS investerte for mer enn 1,5 milliarder kroner i 2018 knyttet til infrastruktur og fornybar energi.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:49
BKK oppnådde et konsernresultat i 2018 på 1.705 millioner kroner. Det er 826 millioner kroner høyere enn året før.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:13
14. februar 2019 har vi vedtatt inntektsrammer for 2018. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusive Statnett SF, er på 18 milliarder kroner.
Fredag, 15 februar, 2019 - 08:58
Liina Veerme (37) blir ny konsernsjef i Salten Kraftsamband (SKS).
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:05
Halden kommune og Smart City Halden lanserte nylig et nyskapende mobilitetsprosjekt som skal redusere kommunens CO2-utslipp og utjevne sosiale forskjeller. Totalt er 20 elbiler stilt til kommuneansatte og innbyggernes disposisjon.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:14
På oppdrag fra NVE har Thema Consulting Group i samarbeid med designbyrået By North kartlagt kostnadene knyttet til kommende krav om at nettselskap og kraftleverandører ikke kan dele samme merkevare.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:44
Fredagskommentar:
De økonomiske resultatrapportene fra landets energiselskaper i 2018 har begynt å komme. Først ute var BKK med Statkraft hakk i hel. Det svimler for øynene av milliardgevinster.
Fredag, 15 februar, 2019 - 09:24
Med 29 millioner kroner i Enova-støtte kan Brakar skaffe 15 nye hurtigladestasjoner for bussene i Drammen og Nedre Eiker.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:16
Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.
Mandag, 11 februar, 2019 - 09:38
I to år har IDT jobbet i det stille med innovasjon for London-selskapet Univolt. Oppdrag: å utvikle et unikt strømuttak for det britiske markedet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:22
Ansvaret for driften av Norges største vindpark overføres nå til Statkraft på Fosen. De 71 vindturbinene i Roan vindpark, er nå testet av leverandøren Vestas og godkjent av Fosen Vind.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:09
Styret i Multiconsult ASA har utnevnt Grethe Bergly som ny konsernsjef for selskapet fra 1. mars 2019. Fungerende konsernsjef Lars Opsahl vil gå tilbake til stillingen som konserndirektør Regioner Norge fra samme dato.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:23
Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 09:31
Kraftselskapene vil ta i bruk maskinlæring og kunstig intelligens for å bedre utnyttelsen av vannkraftanlegg.

Mandag, 11 februar, 2019 - 09:50
Å kunne "spå" været høres nesten utrolig ut, noe det kanskje også er.
Torsdag, 14 februar, 2019 - 10:28
– Vi kan ikke tillate bygging av en hel vindpark midt i hubroens leveområder. Hubroen er sterkt truet, og vi kan ikke ødelegge leveområdene deres, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 12 februar, 2019 - 09:11