Vannkraften er fundamentet i landets strømforsyning med et ressursgrunnlag som er avhengig av nedbørsmengden. Bildet viser Viddalsdammen i Aurland. (Foto: OED)

Kraftsituasjonen satt i perspektiv

I Norge utgjør vannkraften hoveddelen av kraftforsyningen, og ressursgrunnlaget avhenger av nedbørsmengden. Nedbør og temperaturer har derfor alltid påvirket det norske kraftsystemet. De siste årene har stor nedbør gitt flomsituasjoner i flere deler av landet. I år har langvarig tørke gitt mindre vann til vannkraftverkene, og skapt utfordringer for landbruk og vannforsyning.
Tirsdag, 14 august, 2018 - 09:40

Kilde: OED

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave som følge av overskudd på kraft, og lave priser i våre naboland. Som følge av situasjonen vi nå opplever er kraftprisene i sommer høyere enn vanlig. Oppdateringer denne uken viser at magasinfyllingen i Norge øker noe igjen, som følge av større nedbør og tilsig til vannkraftsystemet.

Kraftsystemet

Muligheten til å utveksle kraft med nabolandene våre bidrar til å sikre den norske strømforsyningen selv om vi nå er inne i en periode med historisk lite nedbør. Allerede på 1960-tallet ble det bygget overføringsforbindelser til utlandet. Uten muligheter for slik kraftutveksling måtte Norge ha bygd kostbar reservekapasitet basert energikilder som ikke var avhengig av været. Nye analyser fra Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at uten overføringsforbindelser til utlandet, ville Norge hatt høyere strømpriser i år enn det vi observerer nå.

Vanligvis eksporterer Norge mye kraft om våren og sommeren når tilsiget til vannkraftsystemet er på sitt høyeste, og det norske strømforbruket er på sitt laveste. Om vinteren, når tilsiget til vannkraftsystemet er lavt og det norske forbruket er på sitt høyeste, importerer vi normalt kraft fra våre naboland. Årets sommervær har bidratt til lav sommereksport av kraft fra Norge. Nettoeksporten første halvår er om lag halvparten av nettoeksporten samme periode i fjor, og en tredjedel av det som ble eksportert i første del av 2016.

Strømpriser

Strømprisene til norske forbrukere har økt gjennom våren og sommeren. Strømprisen består av flere komponenter – kraftprisen, nettleien og avgifter. Kraftprisen blir beregnet samlet for store deler av Europa, med et stort antall produsenter og kraftleverandører. Hver enkelt kraftprodusent eller kraftleverandør har liten mulighet til å påvirke markedsprisen. NVE, Konkurransetilsynet og kraftbørsen Nord Pool driver markedsovervåking og påser at konkurransereglene overholdes.

De norske kraftprisene har de siste årene vært lave, spesielt om sommeren. I år har kraftprisene i landene rundt oss økt. Dette påvirker også norske kraftpriser. Samtidig har tørrere og varmere vær enn normalt ført til mindre vann i kraftmagasinene enn vanlig. Situasjonen den senere tiden har blitt forsterket av hetebølgen i europeiske land, som har gitt driftsproblemer i mange kraftverk og høyt strømforbruk til kjøling.

 

På forsiden nå

På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
På denne siden av tusenårsskiftet er det bygget flere hundre småkraftverk her i landet. Det kan best karakteriseres som en renessanse av tidligere tiders bygdekraftverk.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:39
Torsdag sist veke gjekk første salva på utbygginga av Jølstra kraftverk. Når kraftverket står klart i løpet av 2020 vil det produsere straum tilsvarande forbruket i rundt 12 000 heimar.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:09
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Infratek skal utføre alt av sanerings- og kabelarbeider i fjellanlegget når Skjomen koblingsstasjon i Narvik skal rehabiliteres og fornyes.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:27
Det var stor festivitas rundt åpningen av det åtte etasjers nye bygget til Ringerikskraft onsdag. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var til stede og klippet snoren, godt assistert av ”kongen”, alias komiker Jonas Rønning.
Torsdag, 13 september, 2018 - 12:45
På Smartgridkonferansen i Trondheim i går lanserer Rejlers Embriq siste tilskudd til Smartgridplattformen Quant: Quant Insight.
Onsdag, 12 september, 2018 - 09:45
25. september åpner Nordic Edge Expo dørene i Stavanger med ambisjoner om 5000 besøkende. Lyse er med som hovedsamarbeidspartner.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:19
I løpet av de siste få årene har både strømnett og kraftprodusenter blitt utsatt for hacking. Noen angrep har vært vellykkede og er kjent for offentligheten, mange flere har blitt avverget.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:35
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 44,6 øre/kWh i 2. kvartal 2018 – en oppgang på 35 prosent fra 2. kvartal i 2017. Man må tilbake til 2. kvartal 2011 for å finne høyere strømpris.
Fredag, 14 september, 2018 - 09:20