Det ligger til rette for industriell vekst i 2018. Høye investeringer i vindkraftutbygging er en betydelig bidragsyter. (Illustrasjonsfoto: Multiconsult)

Vindkraft bidrar til industriell vekst

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en vekst i 2018. Veksten kan særlig knyttes til høye investeringer innenfor kraftforsyning.
Fredag, 24 august, 2018 - 10:57

Av: ANEL FINCI / STÅLE MÆLAND / EDVARD ANDREASSEN, SSB

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås virksomhetenes samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2018 til 224 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med 2017-anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2018 kan særlig knyttes til investeringsvekst i kraftforsyning som følge av utbygging av flere nye vindparker. I tillegg bidrar også industrien positivt, mens investeringene innenfor olje og gass er om lag uendret.

Virksomhetenes siste anslag for 2019 er oppjustert med 7 prosent sammenlignet med forrige måling, og beløper seg nå til om lag 226 milliarder kroner. Dette indikerer en vekst på over 16 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Både industri og kraftforsyning venter investeringsvekst til neste år, men oppgangen i samlede investeringer drives særlig av høyere investeringsanslag innenfor olje- og gassvirksomhet, se egen artikkel.

Høye investeringer i vindkraftutbygging

Virksomhetens nyeste anslag for samlede investeringer i kraftforsyning for 2018 er nå anslått til 41,7 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger hele 23 prosent over tilsvarende anslag for 2017. Veksten kan hovedsakelig knyttes til svært høye investeringer innenfor produksjonsleddet. Denne oppgangen skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker. Distribusjonsleddet øker også noe sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Denne økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

Investeringsanslagene for kraftforsyning i 2019 er oppjustert med 11 prosent siden forrige måling, og beløper seg nå til om lag 38,1 milliarder. Sammenlignet med 2018-anslag gitt på samme tid i fjor antyder dette nivået en vekst på 10 prosent. Produksjonsleddet er ventet å øke med hele 50 prosent grunnet videre utbygging av vindkraftparker. Den samlede investeringsveksten i kraftforsyning blir derimot dempet av en nedgang innenfor distribusjonsleddet. Denne nedgangen kan blant annet knyttes til at installering av nye AMS- målere skal ferdigstilles innen utgangen av 2018.

Oppgang i industriinvesteringene i 2018, videre vekst i 2019

Industriens investeringsanslag for 2018 rapportert i august i år antyder en vekst på hele 13 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017. Oppgangen som indikeres for 2018 skyldes hovedsakelig et høyt investeringsnivå i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Vedlikehold- og oppgraderingsarbeid på produksjonsanleggene til flere viktige aktører forklarer denne veksten. I tillegg er det også ventet en investeringsvekst innenfor næringsmiddelindustrien, samt i næringsgruppen gummi, plast og mineralsk industri. Veksten for 2018 blir på den andre siden motvirket av et lavere investeringsnivå innenfor metallindustrien. Dette skyldes at store enkeltprosjekter, som bidro til vekst i 2017, nå har gått over i en avsluttende fase.

Virksomhetenes oppdaterte anslag for 2019 antyder en investeringsoppgang i industrien på hele 24 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2018. Oppgangen kan i stor grad knyttes til næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt næringsmiddelindustrien som øker med henholdsvis 41 og 33 prosent. I tillegg bidrar også store enkeltprosjekter innenfor papir- og papirvareindustien og maskinreparasjon og -installasjon til svært positive utsikter for industriinvesteringene i 2019.

Klar oppgang i bergverksdrift i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2018 til nesten 1,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på hele 132 prosent sammenlignet med året før. Foreløpige anslag for 2019 indikerer også en vekst sammenlignet med tilsvarende tall for 2018.

På forsiden nå

- Vi går sammen med Bergen Havn for å bygge Europas største landstrømanlegg til cruise. Ambisjonen er at anlegget skal kunne forsyne tre cruiseskip med strøm samtidig og være i drift allerede i 2020, sier Ingrid von Streng Velken.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:19
OED har fattet vedtak i fire vannkraftsaker i Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Departementet har omgjort NVEs avslag til konsesjon for Mundalselvi kraftverk. Departementet har opprettholdt NVEs avslag for Hamnaelva kraftverk, Straumsbotn kraftverk og Rørvika kraftverk.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:25
To av ti innrømmer at de aldri har hatt noen gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen sin.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:14
Dei har god grunn til å smile, lærlingane i Tussa. Å få seg læreplass er ikkje ei sjølvfølge. I yrkesfaga sitt år 2018 tek Tussa inn fleire lærlingar enn dei fleste.
Tirsdag, 18 september, 2018 - 09:22
Leveringspåliteligheten i Norge, målt i avbruddsantall og -varighet per kunde, er på nivå med det europeiske gjennomsnittet.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:30
REMA 1000s nye distribunal i Sandnes har en helhetlig energiløsning som gjør at bygget delvis er selvforsynt med elektrisitet. Potensialet for denne nyvinnende energiløsningen er stor også i andre bygg.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:39
Agder Energi's transformatorstasjon utenfor Arendal har blitt et globalt eksempel på hvordan skyteknologi og maskinlæring kan brukes til å revolusjonere kraftbransjen og det kraftsystemet vi kjenner i dag.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:21
Opprinnelsesgarantier skal gjøre det mer lønnsomt å investere i fornybar kraft. Selskaper som Google og IKEA gjør at oppmerksomheten og prisene øker.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:34
Fredagskommentar:
Verden er ikke som den en gang var, og kommer heller ikke til å bli det. Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) er en blant mange interesseforeninger som erfarer dette. I år markerer NEF sine første 100 år.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:41
Grunna vind og store nedbørsmengder i kombinasjon med stor bresmelting er det flaum i Veistastrondsvatnet og Hafslovatnet. Sognekraft slepper så mykje vatn som mogleg i Årøyelvi, men dette er ikkje nok til å unngå at vatnet no er noko over høgste regulerte vasstand.
Mandag, 24 september, 2018 - 09:35
NVE sendte i vinter ut forslag til endring i regelverket for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Det kom mange innspill på den foreslåtte modellen for effekttariffer, og NVE legger derfor opp til en ny høring første kvartal 2019.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:21
Solcellene må slanke seg. For da kan vi få flere av dem, skriver solcelleforsker Birgit Ryningen.
Mandag, 17 september, 2018 - 09:43
Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:29
Grunneier Frithjof Plahte i Bindal har inngått avtale med Clemens Kraft om bygging av Terråk småkraftverk (28,8 GWh) i Nordland.
Fredag, 21 september, 2018 - 09:30
Lyses nye, fleksible og teknologisk avanserte kraftverk i Lysebotn, «Lysebotn 2», åpnes av statsminister Erna Solberg i dag. Se det direkte på NRK2 klokken 11:00.
Mandag, 17 september, 2018 - 10:00
På ett år har behovet for arbeidskraft i kraftsektoren steget med hele 14 prosentpoeng.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:12
Kraftprisene er preget av den siste ukes hendelser, der en aktør i det finansielle kraftmarkedet ble suspendert etter å ikke kunne stille sikkerhet for sine posisjoner. Omsetningen på de nærmeste kontraktene har vært høy og til tider panikkpreget.
Torsdag, 20 september, 2018 - 09:16
Seks av ti har opplevd uvanlig høy varmeutvikling eller misfarging av utstyr ved lading av mobiltelefon, nettbrett eller PC, viser nye tall.
Onsdag, 19 september, 2018 - 09:26