Fornøyde kontraktspartnere: F.v. everksjef Birger Høyland, Jæren Everk, driftsleder Leif Jarle Vigre, Jærentreprenør og Håvard Tamburstuen, adm.direktør i Lyse Elnett. (Foto: Lyse)

Første i storstilt utbygging

Jærentreprenør er tildelt den første kontrakten for en større oppgradering av strømnettet i regionen. Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde for ny transformatorstasjon på Opstad i Hå kommune. Kontrakten er verdt rundt 60 millioner kroner.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 19:07

Kilde: Lyse

Lyse Elnett har startet flere prosjekter for å oppgradere overordnet strømnett i Sør-Rogaland. Totalt er oppgraderingen estimert til 7-10 milliarder kroner. Eksisterende overordnet strømnett ble bygget på 50-, 60- og 70-tallet og både alder og tilstand tilsier behov for oppgradering. I tillegg har forbruket av strøm økt kraftig de siste tiårene noe som gir behov for økt kapasitet.

Byggestart i april
Arbeidet med å bygge den første nye transformatorstasjonen starter opp i april.
- Vi er godt fornøyde med å ha tildelt den første av mange kommende kontrakter. Dette er viktig for å sikre strømforsyningen i regionen og god kapasitet til framtidig boligbygging og næringsutvikling samt det grønne skiftet. Det er ekstra kjekt at en lokal entreprenør bemerket seg og leverte det beste tilbudet, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Den nye transformatorstasjonen Opstad ligger like ved Åna fengsel i Opstadvegen, og blir en stasjon som Lyse Elnett og Jæren Everk skal ha sammen. Den nye transformatorstasjonen blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller. Bygget skal være i betong, og blir delvis grå og delvis i en jordrød farge. Den nye transformatorstasjonen vil få strøm fra tre retninger, som bidrar til økt forsyningssikkerhet på Jæren.

Kontrakten er verdt rundt 60 millioner. I tillegg til selve grunnarbeidet og bygget, så inneholder leveransen også VVS-installasjoner, elektrisk anlegg, tele- og automatiseringsinstallasjoner samt riving av den gamle stasjonen.
 

På forsiden nå

Forskningsdirektøren i Statnett er urolig for at kraftbransjen er for passiv når det gjelder å sette inn FoU-ressurser mot utviklingen av cyber-truslene.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:37
Etter at AMS-utrullingen er fullført, står nye, tunge oppgaver for tur. Åtte nettselskaper Energiteknikk har vært i kontakt med, skal investere tre til fire milliarder kroner i 2019.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 10:36
Trønderenergi ber staten gripe inn etter at Frøya kommune i forrige uke stanset arbeidet med selskapets omstridte vindpark.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 17:53
Laserbefaringen Agder Energi Nett har foretatt av linjenettet på Agder ved hjelp av helikopter har gitt enorme datamengder og bilder. Ved hjelp av avanserte analyseverktøy brukes nå informasjonen til en mere målrettet rydding langs linjenettet.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:46
Forskerne på Vannkraftlaboratoriet ved NTNU har løst mysteriet med at det kan oppstå sprekker i høytrykks Francisturbiner som følge av resonans. Det vil gi innsparinger i milliardklassen. 
Tirsdag, 16 april, 2019 - 09:05
Ferjeselskapet Bastø Fosen investerer i batteriferge på sambandet Moss–Horten, med ladetårn i Horten.
Onsdag, 17 april, 2019 - 14:58
Miljø og bærekraft var viktig da Agder Energi Vannkraft skulle ha ny fjernstyring på dam Sandvatn i Fedavassdraget. Nå sørger fire solcellepaneler og to små vindturbiner for strøm nok til å kjøre tappeluka i den nye dammen.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 14:12
Kundene i Danmark må selv betale for å bytte ut fasemålere med summasjonsmålere.
Tirsdag, 23 april, 2019 - 12:51
Fredagskommentar:
Vindkraft i Hammerfest-området og ny kraftlinje fra Skaidi kan gjør det lønnsomt for samfunnet å stenge gasskraftverket på Melkøya.
Fredag, 12 april, 2019 - 12:29
NVE har fattet ytterligere 36 vedtak om tvangsmulkt for nettselskap som ikke etterlever daglig rapportering av måleverdier til Elhub
Mandag, 15 april, 2019 - 15:37
Statnett tester om helautomatiske droner kan overvåke anlegg og kraftledninger rundt om i Norge.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:24
Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler.
Onsdag, 24 april, 2019 - 11:12
I uke fire steg strømprisen i Norge til sitt høyeste nivå siden vinteren 2010/11.
Onsdag, 24 april, 2019 - 09:14
Frekvensen var i fjor utenfor normalfrekvensbåndet i 11500 minutter. Det er 1500 minutter mer enn målet de nordiske systemoperatørene har fastsatt.
Fredag, 12 april, 2019 - 16:21
OED vil fortsette å ta vindkraftavgjørelser, uten å vente på at arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft er ferdigstilt.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 12:30
Havvind vil aldri kunne konkurrere med landvind og vannkraft, ifølge energiminister Kjell-Børge Freiberg.
Tirsdag, 16 april, 2019 - 13:06
Statnetts kostnader ved å drifte kraftnettet økte i fjor til 441 millioner kroner, det høyeste nivået siden 2014.
Mandag, 15 april, 2019 - 14:26
NVE har vurdert at ladetjenester for elektriske kjøretøy unntas omsetningskonsesjonsplikt. Tilbydere av ladetjenester trenger dermed ikke søke omsetningskonsesjon.
Onsdag, 17 april, 2019 - 10:35