Adm.direktør Ove Sørdahl i Indre Salten Energi ønsker ikke Bodø Energi som eier. (Foto: Indre Salten Energi)

Vi har anbefalt våre eiere å ikke selge aksjer til Bodø Energi. Både styret og administrasjonen i Indre Salten Energi oppfatter fremstøtet overfor våre aksjonærer som et forsøk på uønsket oppkjøp.

Det er adm.direktør Ove Sørdahl i Indre Salten Energi som sier dette til energibransjen.no. Selskapet ble gjort oppmerksom på oppkjøpsforsøket i en pressemelding sendt ut fra Bodø Energi 15. februar i år. Indre Salten Energi er ikke kontaktet, hverken i forkant eller i etterkant at pressemeldingen ble sendt ut.

Indre Salten Energi er en sammenslåing av tidligere Fauske Lysverker og Sørfold Kraftlag. Den praktiske gjennomføringen av denne fusjonen ble fullført høsten 2015. Dette var et lokalt svar på å få til mer rasjonelle enheter i landets tre nordligste fylker, som har en struktur på et tredvetalls energiselskaper.

De umiddelbare motforestillingene til oppkjøpsforsøket fra Bodø Energi blir blant annet møtt med argumenter om betydningen av lokal tilstedeværelse, redsel for å miste arbeidsplasser, beskytte lokale verdier og at utbytte fra virksomheten ene og alene vil tilfalle eneeier Bodø kommune.

Adm.direktør Arne Juell i Bodø Energi har følgende kommentar til den avvisende  holdningen om oppkjøp:

En rekke av påstandene som framkommer i argumentasjonen fra ledelsen og styret i Indre Salten Energi er både graverende og uriktige. Det var styret i Fauske Lysverk som i sin tid inviterte Bodø Energi inn på eiersiden i selskapet.

Vi har gjort en rekke oppkjøp de siste årene og vi har en historikk for å opptre ryddig og ordentlig i alle sammenhenger, også som en medeier i Indre Salten Energi gjennom 10 år. Derfor skuffer det oss at ledelsen og styret i selskapet viser en sånn holdning overfor en av sine største eiere. Det er i hvert fall ingen grunn til at de ansatte skal frykte for sine arbeidsplasser, med mindre selskapet fortsetter å levere like dårlige resultater som det har gjort de siste årene. Selskapet har i dag ca 1 000 eiere. Vi ønsker å bidra til at Indre Salten Energi blir mer eierdrevet. Det er mulig at det er dette styret og ledelsen i selskapet frykter.