Som et ledd i innsatsen for å styrke forsyningsikkerheten kobles det danske og tyske kraftnettet sammen. Dette har gitt den internasjonale ABB-gruppen en ordre på 140 millioner dollar. (Foto: ABB)

ABB skal levere en høyspennings likestrøms omformerstasjon (HVDC) som kobler det danske og tyske kraftnettet sammen for å styrke forsyningssikkerheten.

Kilde: ABB

ABB har vunnet en ordre på rundt 140 millioner dollar fra systemoperatørene Energinet.dk i Danmark og 50Hertz Transmission i Tyskland på design, leveranse og installasjon av en omformerstasjon for høyspent likestrøm (HVDC). Stasjonen skal plasseres i Bentwisch i Nord-Tyskland. Dette er den første HVDC Light-omformerstasjonen av sin type i Europa og muliggjør sammenkobling av de asynkrone vekselstrømnettene (AC) øst i Danmark og i Tyskland.

– ABB har omfattende erfaring med HVDC-forbindelser og spiller en nøkkelrolle for å realisere visjonen om et europeisk kraftnett. Integrering av fornybare energityper og sammenkoblinger av strømnett er viktige deler av ABBs Next Level-strategi for å møte det voksende kraftbehovet med lavest mulig miljøpåvirkning, sier Claudio Facchin, global leder for divisjon Power Grids.

Med leveransen av HVDC-systemet blir ABB en viktig teknologileverandør til Kriegers Flak kombinerte kraftnettprosjekt. Det blir verdens første offshore landforbindelse som går via de nasjonale forbindelsene til offshore vindkraftparker i Østersjøen. Tyskland har allerede vindkraftparkene Baltic 1 og 2 i drift, mens danske Kriegers Flak skal etter planen i drift i 2022.

ABB fikk også en ordre på 100 millioner dollar for et undersjøisk vekselstrømkabelsystem for tilkoblingen av Kriegers Flak i 2015.

Forbindelsen får en kapasitet på 400 megawatt (MW), som dekker energibehovet til over 400 000 husholdninger. Utviklingen av denne samfunnskritiske infrastrukturen delfinansieres av EU og er et betydelig steg for å oppnå Europas målsetting for fornybar energi. Foruten forenklet integrasjon av fornybar kraft i strømnettet vil prosjektet bidra til økt forsyningssikkerhet og økte muligheter for handel med strøm. ABB skal levere den komplette HVDC-omformerstasjonen inklusive transformatorer, konverterventiler, kjølesystem, kontrollsystem og vern samt tilhørende utstyr.