Eidsiva Vannkraft har inngått en omfattende rammeavtale med finske Vasa Engineering (VEO). Bildet viser vedlikeholdsarbeid på Hunderfossen kraftverk i Øyer kommune i Gudbrandsdalen. (Foto: Eidsiva Energi)

VEO (Vasa Engineering) har inngått en stor rammeavtale med Eidsiva Vannkraft AS om modernisering av kontroll- og automatiseringsutstyret ved Eidsivas kraftverk.

Kilde: Vasa Engineering (VEO)

Eidsiva er en av de største vannkraftprodusentene i Norge med 20 hel- og 25 deleide vannkraftverk. I tillegg planlegges prosjekter på til sammen 1,0 TWh de neste årene. VEO skal delta i både bygging av nye og oppgradering av eksisterende kraftverk. Ifølge avtalen skal VEO jobbe med vedlikehold, modernisering og/eller nye prosjekter. Avtalen gjelder for de kommende fire årene med mulighet for forlengelse, og har en betydelig verdi for VEO.  

I Finland er VEO markedslederen på modernisering av vannkraftverk, og selskapet har lenge vært aktive også på det norske markedet.  – Avtalen innebærer en anerkjennelse av arbeidet vi har gjort i Norge over lang tid. Vi har levert stadig større prosjekter og vist at ingeniørkompetansen vår holder høy kvalitet. Denne avtalen er en viktig milepæl for VEO og løfter oss opp på et helt nytt nivå i Norge, sier Viktor Forss, som er VEOs administrerende direktør i Norge.  

VEO har også tidligere levert prosjekter til Eidsiva. Før rammeavtalen ble inngått gjennomførte Eidsiva en grundig evaluering av potensielle leverandører og besøkte flere av VEOs referanseanlegg. – Vi valgte VEO fordi de kunne tilby en kostnadseffektiv løsning, samtidig som de oppfylte kravene våre til blant annet kompetanse, fleksibilitet og leveransetider, sier kraftverkssjef Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft.  

Rammeavtalen er VEOs største avtale innen vannkraft noensinne. Avdelingsdirektør Kim Råholm mener avtalen gir trygghet og forutsigbarhet, både for kunden og VEO. I tillegg blir arbeidet mer kostnadseffektivt når en del tekniske løsninger kan standardiseres.  – Avtalen innebærer at vi vil ansette flere i både Norge og Finland. Prosjektledelsen vil være basert i Norge, mens engineering og konstruksjon vil foregå i Finland. Når vi jobber på det norske markedet er det en klar fordel at en stor andel av våre ansatte snakker svensk og norsk, konstaterer Råholm.