Mens Oljefondet i fjor tapte på sine ti største oljeinvesteringer, gikk satsingen på fornybar energi,her illustrert med flytende vindkraftteknologi signert Windsea, med overskudd. (Illustrasjon: Windsea)

Oljefondet tapte 12 milliarder kroner på sine ti største oljeinvesteringer i fjor, men tjente 5 milliarder på investeringer i fornybar energi.

Kilde : Fremtiden i våre hender

Fremtiden i våre hender (FIVH) har hentet tallene fra årsrapporten til Statens pensjonsfond utland, på folkemunne kjent som oljefondet, skriver Dagsavisen.

– Fornybarrevolusjonen fortsetter, konstaterer Arild Hermstad, leder i FIVH.

Fornybarinvesteringene doblet

Likevel er det fortsatt et stort sprik i hvordan Norges oljeformue investeres. Mens fondets ti største investeringer i oljeselskaper var verdt drøyt 130 milliarder kroner ved årsskiftet, var det tilsvarende tallet for de ti største fornybarinvesteringene snaut 10 milliarder. I et tøft år for oljebransjen har det første tallet krympet betraktelig gjennom 2015, mens fornybarinvesteringene ble mer enn doblet i verdi i løpet av året som gikk.

– Det er ingen tvil om at fornybarselskapene var børsvinnerne i fjor, noe de ikke alltid har vært. Vi har heller ingen garanti for at de vil være børsvinnere til evig tid, sier Hermstad.

Vind- og solkraft

Han anbefaler likevel større investeringer i slike selskaper. I fornybarporteføljen finner vi blant annet den amerikansk solcelleprodusenten First Solar og danske Vestas Wind Systems, en av verdens største produsenter av vindturbiner.