Nå har Alta Kraftlag og Gudbrandsdal Energi meldt seg på connected drone-prosjektet i regi av eSmart Systems. (Illustrasjon: eSmart Systems)

Gudbrandsdal Energi Nett og Alta Kraftlag har gått inn som partnere i Connected Drone. FoU-prosjektet åpner opp for flere partnere. Connected Drone er godkjent av NVE og inngår i nettselskapenes finansieringsordning.

 Av: Henriette Forsetlund

Kostnader ved spesifikke FoU-prosjekter på inntil 0,3 prosent av nettselskapets avkastninggrunnlag kan dermed dekkes inn som et tillegg til selskapenes årlige inntektsramme. Prosjektets innovasjonside går ut på å knytte kommersielt tilgjengelig RPAS-teknologi med en ny generasjon informasjonsteknologi basert på Big Data, maskinlæring og sanntidsanalyse. Systemet skal leveres som en integrert totalløsning, og er spesielt tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett. Konseptet utvikles med eSmart Systems’ systemløsning.

Om prosjektet

 – Connected Drone er et FoU-prosjekt godkjent av Forskningsrådet. – Prosjektet hadde offisiell oppstart september 2015 – I prosjektet skal det hentes inn sanntidsdata for å oppdage avvik på stolper, linjestrekk, vegetasjon og andre elementer. Sanntidsanalyser vil eliminere tiden fra datainnsamling til analyse, og på den måten effektivisere nettdriften. Prosjektets varighet er 3 år og vil kontinuerlig ta frem funksjonalitet som nettselskapene umiddelbart kan ta i bruk.

 Partnere: Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Gudbrandsdal Energi Nett, Alta Kraftlag, Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group.