Se opp for usikker is på regulerte vann og hold avstand til lavthengende ledninger på grunn av store snømengder. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Flere av vannene i skiområder rundt om i landet er regulerte magasin. Det er viktig å ta hensyn til dette når du går på skitur i disse områdene. Særlig må du være oppmerksom på usikker is ved inn- og utløpsoser samt områder rundt tappetunneler.

Kilde: Lyse/Tore Halvorsen

Vær også særlig oppmerksom på sprekker langs land på grunn av variasjon i vannstanden. Kraftverksanlegg blir markert med skilt, gjerder og stengsler for å bidra til sikker ferdsel. Med påske og stor utfart i alle typer terreng er det viktig å utvise stor forsiktighet, også der hvor snømengdene er så store at lavthengende ledninger utgjør en fare.

Hovedinnholdet i denne meldingen er publisert på hjemmesiden til Lyse, men gjelder også på generell basis mange steder i landet. Gjør påsken til en hyggelig og sikker opplevelse. Oppmerkede løyper gir den beste garantien for sikkerhet.