De nyåpnede vindparkene, deleid av norske Vardar, utgjør åtte prosent av det samlede strømforbruket i Helsingborg kommune i Sverige. (Foto: Vardar)

Lørdag i forrige uke ble Rögle og Västraby vindparker i Sverige offisielt åpnet. Parkene er deleid av det norske energikonsernet Vardar.

Kilde: Vardar

Den offisielle åpningen skjedde ved en av turbinene, med musikk framført av et studentorkester fra Lund, og taler av representanter for eierne Vardar Vind AB og Västraby Gård Energi AB. Håkan Ranestig fra Öresundskraft, som har bygget transformatorstasjonen som kobler vindparkene til nettet, holdt også tale. Han kunne fortelle at vindparkene er det største anlegget for produksjon av fornybar energi Öresundskraft noen gang har koblet inn i sitt nett, og at årsproduksjonen fra turbinene tilsvarer åtte prosent av det totale strømforbruket i Helsingborg kommune.

Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg, stod for selve åpningen, med tale og klipping av snor. Han nevnte i sin tale at Helsingborg kommune har som ambisjon å bli selvforsynte med elektrisk kraft. Det vil si at all strøm som forbrukes i kommunen også skal produseres innenfor kommunens grenser. Rögle og Västraby gir et godt bidrag til at denne målsetningen kan nås.