Industri i vekst og fremgang på Senja i Troms har behov for en mer robust energiforsyning. Det er en utfordring for Troms Kraft Nett. (Foto: Kato Olsen)

Det knaker i deler av den elektriske infrastrukturen på Senja i Troms. For å svare på varierte utfordringer vil det i årene fremover være behov for store investeringer.

Det er ikke urealistisk å anta at det totalt sett vil dreie seg om i størrelsesorden 250 MNOK, anslår Fredd Arnesen, avdelingsleder for plan og prosjekt i Troms Kraft Nett.- De største investeringer må til på nordsiden av øya, der sjømatnæringen er i hyggelig vekst og utvikling. Her har vi blant annet med et sårbart N minus null-strek å gjøre, og vi har under vurderinger flere alternativer knyttet til en 132 kV linje på fire til fem mil.

I sjømatnæringen går utviklingen i retning av at det skal være kortest mulig vei fra fiskefeltene til mottak og viderebehandling. Fisk og annen mat fra havet er en ferskvare som må raskest fram til forbrukerne, ikke bare i Norge men også til stadig mer fjerntliggende land.

Arnesen mener det er lite tilfredsstillende for en lokal industri i vekst og fremgang å forholde seg til en elektrisk infrastruktur som ikke kan tilby en tilfredsstillende grad av pålitelighet, men blant annet være avhengig av egne lokale produksjonsenheter som eksempelvis dieselaggregater, som både forurenser og støyer. Les mer om dette i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.4-16), som i disse dager går i trykken.