Skagerak Elektro har blant annet vært kjent under slagordet «Vi gjør det med lyset på». Nå har selskapet fått ny majoritetseier og bytter navn til historiske Laugstol. (Foto: Skagerak Elektro)

Skagerak Elektro fikk høsten 2015 nye eiere. Telemark Group kjøpte 51 % av selskapet og Skagerak Energi solgte seg ned til 49% eierandel. Som følge av eierskiftet var det naturlig å endre navn. Det nye navnet er Laugstol AS.

Kilde: Skagerak Elektro

Laugstol Bruk i Skien var navnet på det første kraftverket i Norge som solgte kraft til alminnelig forsyning. Allerede i 1880-årene ble statsminister, vannkraftentusiast og industrigrunder Gunnar Knudsen drivkraften i arbeidet med å anlegge og realisere et elektrisitetsverk ved Laugstol Brug i Skien.

«Laugstol er et navn med historisk sus og som har knytninger til selskapets historie og virksomhet i dag. Vi ønsker å signalisere at selskapet er langsiktig i sin virksomhet, noe som gir våre kunder trygghet for at vi vil være der også i framtiden», sier Kjetil Mikelborg, administrerende direktør i Laugstol AS. Over mange år har vi bygd opp mye kompetanse vi kan tilby til de som lager, distribuerer og bruker strøm i dag -og i fremtiden.

Virksomheten

Laugstol er en elektroentreprenør med virksomhet innen nettinfrastruktur, elektroinstallasjon, telecom, samferdsel/belysning og bygg/industriautomasjon. Virksomheten sysselsetter om lag 115 godt kvalifiserte og erfarne personer lokalisert i Arendal, Porsgrunn (hovedkontor), Billingstad og Tønsberg. Kundeporteføljen er solid med overvekt av offentlig sektor, større nett- og kraftselskaper, industribedrifter og næringsliv i Østlandsområdet.

Ekspanderer i Oslo- området

Som en del av en langsiktig plan for vekst innen bygging og drift av kritisk infrastruktur, har Laugstol også kjøpt opp Smart Energimontasje AS lokalisert i Oslo. Smart Energimontasje er et mindre elektroentreprenørselskap med 17 ansatte som har spesialisert seg på bygging av nettanlegg for energiselskap. Ì løpet av våren vil dette selskapet skifte navn til Laugstol Øst AS.

– Vi har tro på god etterspørsel og videre vekst innenfor investeringer knyttet til energiinfrastruktur i Oslo-området og kjøpet av Smart Energimontasje passer derfor godt inn i vår strategi, sier Mikelborg.