Nettpartner Prosjekt AS er en av Norges største entreprenører på bygging av kraftlinjer. I løpet av de siste månedene har selskapet sikret seg flere nye kraftlinjekontrakter. Etter nyttår er det skrevet nye kontrakter for mellom 250 og 300 millioner kroner. Total ordrereserve i selskapet nærmer seg nå en halv milliard.

Kilde: Nettpartner

Kontraktene som kommer følge av høy aktivitet i markedet og Statnett som bygger ut mye. Det foretas store investeringer på både sentral, regional- og distribusjonsnett.

De største nye kontraktsigneringene er:

  • Statnett SF: 4 + 1 års rammeavtale om kjøp av beredskaps- og utbedringstjenester i Statnetts fiberkabelnett
  • Agder Energi: 132 kV Skjerka – Honna
  • Ymber AS: 66 kV Storslett – Hamneidet
  • Lyse Elnett AS: Vedlikehold og ombygging av 3 stk. fjordspenn i Regionalnettet
  • Statnett SF: Ombygging av 132 kV linje i Reisadalen
  • SFE Produksjon AS: Åskåra fjell og signallinje
  • Stryn Energi AS: 22 kV ledning Olden – Beinnes
  • SFE Nett AS: Riving av linje og demontering av fjordspenn