Det er C/S Nexans Skagerak som står for leggingen av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX-sjøkabel mellom Mongstad og Kollsnes på Vestlandet. (Foto: Nexans Norge)

BKK Netts hittil største utbyggingsprosjekt, kraftledningen Mongstad – Kollsnes, har nådd en stor og viktig milepæl når legging av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX-sjøkabel nå er i gang.

Kilde: BKK

– Dette er et prosjekt som mange av oss har levd med lenge og som er viktig for å sikre strømforsyningen til bergensregionen. Det er litt spesielt at vi nå faktisk nærmer oss ferdigstillelse av linjen, og er i gang med å legge sjøkabelen som det har vært så mye arbeid og oppmerksomhet rundt. Vi har etablert en god dialog med kommunene og klart å skape forståelse for behovet for ledningen, og gjennom det har vi forenklet prosessen med å komme frem til omforente løsninger, sier Jens Skår divisjonsjef i BKK Nett.

Når sjøkabelen er på plass setter leggefartøyet C/S Nexans Skagerak kursen over Hjeltefjorden mot østsiden av Øygarden til Ljøsøysundet, hvor den 22,6 kilometer lange kabelen festes. Så returnerer fartøyet med neste kabel til Kuvågen. I mai legges ni kilometer sjøkabel i Lurefjorden. Tre enleder-kabler skal legges både i Hjelte- og Lurefjorden. Med en totallengde på 31,6 km og en maksdybde på 390 meter i Hjeltefjorden, er det to verdensrekorder som nå settes.

En fjernstyrt undervannsfarkost ROV overvåker kontinuerlig installasjon av kabelen på sjøbunnen for å sikre en optimal kabeltrase. underveis. Det er beregnet fem dager per kabel, som legges fra Kuvågen på Radøy til Ljøsøysundet i Øygarden. Totalt vil arbeidet med leggingen av kablene ta fem uker.