Bildet viser eksempel på en brannskadet kabel som følge av jordfeil.

FoU-prosjektet "Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem" har blitt innvilget støtte av Norges Forskningsråd, og vil ha oppstart i løpet av våren 2016. Prosjektet skal gå i fire år, ut 2019.

Kilde: REN

Hovedmålet med prosjektet er å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner, og for å øke kabelnettets pålitelighet. Det har vært flere alvorlige og kostbare feil de siste årene i kabelanlegg på grunn av overoppheting i kraftkabler. Hovedproblemet er kvaliteten på tilkoblingene mot de metalliske skjermene og laminatet nærskjøter og endeavslutninger.

 Per dags dato eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for denne type installasjoner. De bakenforliggende årsakene til feilene er ikke fullt ut forstått.