-Kraftbransjen står overfor betydelige endringer, og som kraftprodusent er det viktig å aktivt følge med på utviklingen og være en del av de fremtidsrettede og innovative miljøene som finnes innenfor vårt område, sier Oddmund Kroken, adm.direktør i Østfold Energi. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energi har gått inn som medlem i NCE Smart Energy Markets i Halden. I tillegg til å bli partner i klyngen, ønsker selskapene å se på mulighetene for å sette i gang konkrete samarbeidsprosjekter. Et forskningsprosjekt, etablering av et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) er ett mulig prosjekt som vurderes.

Kilde: Østfold Energi

Store digitale endringer har allerede gjort seg gjeldende i både musikkbransjen og taxinæringen, og flere tror at de samme radikale endringene vil gjøre seg gjeldene i energibransjen de kommende årene. Partnerskapet mellom Østfold Energi og NCE Smart skjer i så måte på et svært riktig og gunstig tidspunkt.

-Kraftbransjen står overfor betydelige endringer, og som kraftprodusent er det viktig å aktivt følge med på utviklingen og være en del av de fremtidsrettede og innovative miljøene som finnes innenfor vårt område. NCE Smart Energy Market i Halden representerer nettopp et slikt miljø. Ved å knytte oss til klyngen får vi tilgang til ny kunnskap gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter. Å være nysgjerrig og lærevillig er viktig for å kunne gripe de muligheter fremtiden byr på, sier administrerende direktør i Østfold Energi, Oddmund Kroken.

 Knytter energi og ny teknologi tettere sammen

– Østfold Energis innpass i NCE Smart Energy Markets vil forsterke klyngens kompetanse og tyngde innen energi, og dermed skape gode muligheter for flere forsknings- og utviklingsprosjekter fremover. Krysser vi klyngens unike kompetanse innen Big Data Analytics med kunnskapen som en hjørnestensbedrift som Østfold Energi sitter på, ligger mye til rette for et produktiv og givende partnerskap. Vi ser svært frem imot å starte samarbeidet med dem, sier Styreleder i NCE Smart Energy Markets, Knut Johansen.

 Vurderer samarbeid om forskningsprosjekt

Norsk forskningsråd har utlyst støttemidler til Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME) og NCE-miljøet i Halden har søkt om midler for å starte et Centre for Energy Informatics (FME CEI). Hovedtema for FME CEI er den forestående digitaliseringen av kraftsektoren og hvilke strategiske utfordringer og muligheter den vil medføre for energibedriftenes kjernevirksomhet i løpet av de neste 3-8 årene.

-Fordelen med et slikt forskningsprosjekt er at det er anvendt og næringsrettet. Som brukerpartner i NCE Smart Energy Markets får vi også stor innvirkning på tematikken og gjennomføringen av forskningen, og den kan dermed bidra til å heve vår kompetanse innenfor de problemstillinger vi ser som sentrale fremover. Prosjektet er imidlertid på vurderingsstadiet ennå og det er mange brikker som skal på plass før en eventuell oppstart, avslutter Oddmund Kroken.

 

 Fakta om NCE Smart Energy Markets

  • Smart Innovation Østfold leder NCE Smart Energy Markets-klyngen, og har siden 2009 initiert eller deltatt i 20 ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter (F&I) med en samlet budsjettramme på over NOK 300 mill. 4 av disse er EU-prosjekter.
  • Smart Innovation Østfold leder bl.a. Horizon 2020 prosjektet EMPOWER med et budsjett på over NOK 60 mill.
  • I NCE Smart-klyngen er det en rekke IT selskaper og akademiske miljøer som innehar Norges fremste ekspertise innen Big Data Analytics som nå anvendes innen smart energi. Teknologien er generisk, og det ligger derfor et stort potensiale i å overføre denne ekspertkompetanse til anvendelser innenfor eksempel personalisert medisin.