2016 begynte med rekordhøy magasinfylling. Nå ligger den 6,5 TWh under normalen.(illustrasjonsfoto: BKK)

Kraftåret 2016 begynte med rekordhøy fylling i vannmagasinene, og strømprisene i 1. kvartal var de laveste siden 2007. En snøfattig vinter gjør at de norske energiressursene ved utgangen av uke 16 likevel lå 6,5 TWh under normalen.

Kilde: NVE

– Vi har trolig aldri vært bedre rustet til å møte etterspørselen etter kraft i Norge ved inngang til året, enn i år. En vinter med lite snø har imidlertid nok en gang minnet oss på hvor raskt ressursene i vårt vannkraftbaserte system kan endre seg. Energiressursene i vannmagasinene, snø og grunnvann ligger nå 6,5 TWh under normalen, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Strømprisene var lave i hele Norden i 1. kvartal. Snittprisen på 23 øre/kWh for Norden var det laveste siden 2007, og enda lavere enn fjorårets milde vinter.

Unntaket var de første ukene i januar, da en kuldeperiode over hele Norden førte til høy kraftetterspørsel og en periode med høye priser. Det var særlig Sør-Sverige og Finland som opplevde effektknapphet, men de høye prisene spredte seg til Norge grunnet høy overføringskapasitet mellom prisområdene. Også i Norge ble det satt forbruksrekorder i vinter.

– I januar ble det nordiske kraftsystemet satt på en prøve. Selv om det var mer enn nok energi lagret i vannmagasinene, var det ikke nok produksjon- og overføringskapasitet til å unngå høye kraftpriser da det ble kaldt i hele Norden samtidig. Det norske kraftsystemet bidro til å dempe prisene, og leverte nye timesrekorder for norsk kraftproduksjon, påpeker Sanderud.