Denne fredagskommentaren er skrevet av Knut Lockert, daglig leder i DEFO. (Foto: DEFO)

I kjølvannet av at Stortinget vedtok et krav til selskapsmessig- og funksjonelt skille presses det nå på fra kommersielle aktører, der budskapet er gjør det nå, eller så taper du terreng. Er det slik, eller?

Denne fredagskommentaren er skrevet av Knut Lockert, daglig leder i DEFO (Distriktenes Energiforening)

Flere kommersielle aktører som advokater og konsulentselskaper presser nå på for at selskapene raskt skal innføre et selskapsmessig- og funksjonelt skille. Bør man det, eller bør man vente?

Stortinget vedtok som kjent et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille gjeldende fra 1. januar 2021. Nå presses det på fra kommersielle aktører, der budskapet er gjør det nå, eller så taper du terreng.  Er det slik, eller?

Undertegnede mottar titt og ofte mailer fra kommersielle aktører som nå ser at det er penger å hente gjennom å bistå i de kommende prosesser rundt selskapenes etterlevelse av lovgivers vedtak om et selskapsmessig og funksjonelt skille. Det kommer fra konsulentselskaper, advokatfirmaer og dess like. Intet galt i det. Defo har jo påpekt at dette koster. Og en viss grad av veiledning kan jo være på sin plass.

DET BLE NÅ VEDTATT

Forleden dag kom et slikt skriv fra et av Norges større advokatfirmaer, BAHR. Endringer i det norske kraftmarkedet heter notatet, og etter mitt skjønn er det et utmerket notat. Det påpekes faglige utfordringer, det sies litt om fordeler og ulemper med kravene som nå er bestemt, og de har sågar et par gode poenger som trekker i retning av at kravet til det funksjonelle skillet ikke burde blitt vedtatt.

Det påpekes at man risikerer at kravet til det funksjonelle skillet vil gjøre at eierstyringen svekkes, og at det ikke er sikkert at virksomheten som fristilles i praksis vil oppleve økt frihet. Det påpekes også at dersom styringsretten reduseres minsker også investeringslysten. Som vi skulle ha sagt det selv.  Men som vi alle vet er kravene nå vedtatt, og det må vi forholde oss til. Spørsmålet er når?

BØR MAN INNFØRE ET FUNKSJONELT SKILLE ALLEREDE NÅ?

Her er jo BAHR frampå som andre aktører og argumenterer for at dette må man gjøre nå. Det er jo forståelig, ellers risikerer man å miste potensielle klienter, til andre, til Kristin Bjella og Hjort for eksempel. Eller som BAHR skriver: 

«De selskapene som tar en proaktiv holdning vil også ha mye større mulighet til å innta en lederrolle i den videre utviklingen i bransjen, mens andre risikerer å måtte restrukturere seg i et marked der konkurrentene allerede har tatt grep».

Er det slik BAHR sier?  På generelt grunnlag har de åpenbart rett. Selskapene, store som små, må følge med i timen. De må omstille seg, møte nye krav til Elhub, innføring av AMS, gjennomfakturering, jobbe smart for å redusere kostnader mv. I hele tatt følge med, komme over hoppskia og ikke være tunge i rumpa.  Men betyr det at man må omorganisere seg i retning av et selskapsmessig og funksjonelt skille nå? Nei, det tror vi ikke det betyr. 

FLERE ETAPPER

Det er slik vi ser det, gode grunner til at en gjennomføring av lovkravet om selskapsmessig- og funksjonelt skille kan skje i flere etapper. En gjennomføring av det selskapsmessige skillet kan gjøres først. Når og hvordan må selskapene ta en vurdering av, etter eget behov. Man kan starte nå, eller ta det når man nærmer seg 2021. 

Flere selskaper ser på dette som en anledning til å gjennomgå hele virksomheten og vil bruke den tiden som trengs, for å lande på et best mulig resultat for selskapene, eierne og kundene. Deretter kan man gjennomføre kravet til det funksjonelle skillet. Kravet til det funksjonelle skillet, står med andre ord ikke i veien for det selskapsmessige skillet, men er en forlengelse av dette.

IKKE GLEM STORTINGSVALGET

Og når det er sagt, er det et valg før 2021 og blir det regjeringsskifte, kan kravet til det funksjonelle skillet henge i en tynn tråd.

Bruk den tiden som trengs for å gjennomføre kravene, og vi i Defo vil i løpet av høsten komme med innspill som kan være nyttige i disse prosessene. Det være seg tolkning av regler, alternative løsninger og ikke minst gjennom noen seminarer eller lignende. Her vil vi samarbeide med KS Bedrift. Og bare for å ha nevnt det, flere selskaper i Defo har gjennomført et selskapsmessig skille og er fornøyde med det. Det er også verdt å ha med i vurderingen.