helgeland kraft
Foto: Helgeland Kraft

– Så langt i 2016 er vi tilfreds med resultatet, selv om det har vært lite nedbør og lave priser. Det at vi har tre separate virksomhetsområder (Strøm, Nett og Vannkraft) gir oss god risikospredning og vi blir mindre sårbare for enkeltfaktorer, sier adm. dir Ove A. Brattbakk i Helgeland Kraft.

Kilde: Helgeland Kraft

 De tre virksomhetsområdene Strøm, Nett og Vannkraft viser i årets første kvartal til ulike resultater. – Strøm leverer igjen et meget godt resultat, mens Vannkraft har et dårligere resultat som skyldes lite nedbør og lavere pris. For Nett er resultatet i år betydelig bedre enn i fjor som følge av økt inntektsramme og stabile driftsforhold. I fjor var det mye uvær med høye avbruddskostnader for Nett. Forbedret resultat for Nett løfter resultatet for første kvartal 2015 for Helgeland Kraft, sier Brattbakk.

 – Prognosen vår for året preges av lave kraftpriser og svak ressurstilgang for Vannkraft. Nett og Strøm bør levere et godt resultat, men prognosen for Helgeland Kraft totalt indikerer et årsresultat klart under fjoråret, avslutter adm. dir Ove A. Brattbakk.