OED har bekreftet konsesjon til to småkraftverk og nei til tre, alle i tråd med vedtak i NVE. (Illustrasjonsfoto: Marius Asheim)

OED har fattet vedtak i fem klagesaker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vedtakene til NVE er fulgt i alle sakene.

Kilde: OED

Det er gitt konsesjon til to av prosjektene. Konsesjonene kan bidra med om lag 21,4 gigawattimer (GWh) fornybar energiproduksjon årlig, noe som tilsvarer forbruket til i overkant av 1000 husstander.

Nærmere omtale av prosjektene:

Vollbekken kraftverk i Hemnes kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å gi konsesjon til Vollbekken kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 5 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil gi begrensede og akseptable ulemper for naturmangfold og brukerinteresser.

Fiskløysa kraftverk i Lierne kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å gi konsesjon til Fiskløysa kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 16,4 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable negative konsekvenser for naturmangfold, landskap og andre interesser.

Gimsdalselva kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Gimsdalselva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 12,5 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for naturmangfold, landskap og friluftsliv er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Kroken kraftverk i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Kroken kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på inntil 17,4 GWh. Departementet mener at ulempene kraftverket vil ha for landskap, friluftsliv og naturmangfold er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Storelva kraftverk i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Storelva kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 15,5 GWh. Departementet mener at ulempene for anadrom fisk er større enn bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.