Lyse setter nå i gang et interessant pilotprosjekt innen solenergi i Rogaland. (Foto: Lyse)

Solenergi vil vokse i Norge, og den utviklingen vil Lyse være med på. – Vi vil kartlegge interesse og betalingsvilje for solceller i Rogaland, og kjører nå i gang et pilotprosjekt, sier Anders Thingbø.

Kilde: Lyse

– Solen er spennende og interessant for oss som driver med kraftproduksjon og -forsyning. Derfor vil vi være med på utviklingen heller enn å sitte på sidelinjen og se på, forklarer Thingbø, administrerende direktør i Lyse energisalg.

Søker pilotkunder
Til nå har det vært dyrt å kjøpe solceller og nødvendig utstyr i Norge. Samtidig er strømprisen lav, og gir dermed lav gevinst ved å selge overskuddsstrøm tilbake på strømnettet. Men når teknologien utvikles og prisene på utstyr faller, er ikke Thingbø i tvil om at flere vil begynne å produsere sin egen energi på taket.

– Det er et spørsmål om tid. Når tiden er inne, skal Lyse gjøre det enkelt for kunden, sier direktøren.

I første omgang vil Lyse finne pilotkunder som ønsker å investere i solenergi. Disse vil gi bedre innsikt i betalingsvilje og interesser som trigger kjøp av slikt utstyr. Skjemaet for å registrere din interesse for dette finner du på www.lyse.no/sol.

Gode solforhold
Lyse har gjennom hele 2015 gått metodisk til verk for å kartlegge de faktiske solforholdene i Rogaland. Et 60 kvadratmeter stort anlegg med solceller vendt mot sør har blitt satt opp på taket på Lyses hovedkontor på Mariero i Stavanger.

– Rogaland har like gode meteorologiske forutsetninger for solenergi som Danmark og Nord-Tyskland, så det er ikke solen eller skyene dette står på, legger Thingbø til.