Ordningene for beredskap i Hafslund fungerer godt, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett. (Illustrasjonsfoto: Hafslund)

Det er først og fremst vilkårene for beredskapsvakt i Hafslund, og flere andre nettselskaper, som vi har synspunkter på. Noen av disse ordningene har for mye frivillighet og for lite forpliktelse.

Det er Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL & IT Forbundet, som avgir denne kommentaren til beredskapsordningene i landets nettselskaper, og Hafslund spesielt. Han mener at flere av ordningene er for «løse» i kanten til rask og effektiv mobilisering av mannskaper i krisesituasjoner.

Det er ikke vår erfaring, uttaler Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett, landets største nettselskap. – Vi har beredskapsavtaler med flere entreprenørselskaper, og kan i kombinasjonen av egne mannskaper og inngått avtaler med andre i løpet av kort tid mobilisere opp mot 200 kvalifiserte hjelpemannskaper. Og han legger til:

Dette er en ordning vi har hatt i flere år og som virker godt. I forbindelse med flere ekstremvær har beredskapen vært satt på prøve. De erfaringene vi har høstet i slike situasjoner er positive. I egne rekker har vi en styrke på 30 – 40 montører. I det daglige arbeider de på generell basis med drift, vedlikehold og beredskap.

Hafslund Nett, med sine rundt 300 ansatte, har 700 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold.