Det er mange faktorer som påvirker kraftprisen. Akkurat nå er det blant annet skogbranner i Canada og problemer med oljeproduksjonen i Libya og Nigeria. (Foto: LOS Energy)

Energimarkedene er og har historisk vært tett knyttet sammen. Spesielt i perioder med få eller ingen nyheter vil en råvare kunne påvirke en annen i prissetting i de finansielle markedene.

Fredagskommentar: Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy

I Norden teller som regel hydrologiske faktorer mest, de har stor direkte påvirkning på våre kraftpriser. Samtidig ser vi en sterk korrelasjon mellom oljeprisen og de nordiske kraftterminene.

I Canada herjer skogbranner. Og på grunn av vindendring i landet, beveger flammene seg i retning oljeinstallasjoner. Selv om oljemarkedet er preget av tilbudsoverskudd, medfører den canadiske brannfaren til prisoppgang. Samtidig er det produksjonsforstyrrelser i Libya og Nigeria. Libya eksporterer kun 25 prosent av volumet de hadde under Gadaffi-regimet, mens i Nigeria er eksporten på det laveste nivået på 22 år.