Det var færre strømbrudd i fjor sammenlignet med året før, men til gjengjeld var avbruddene noe lengre. (illustrasjonsfoto: Lyse)

I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.

Kilde: NVE

Nøkkeltall fra NVEs avbruddsstatistikk, som blir publisert senere i år, ble i går presentert på NVEs beredskapskonferanse for energiforsyningen på Sola utenfor Stavanger.

– Tallene viser at det var færre strømbrudd i 2015, enn i 2014. Til gjengjeld var avbruddene noe lengre. Vi ser nok en gang av strømnettet er sårbart for vær og vind, og at god beredskap er viktig for å unngå at folk er uten strøm lenger enn nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

2015 var preget av mye vind som førte til strømbrudd flere steder i landet. Stormene Nina og Ole traff kysten av Norge i henholdsvis januar og februar, og ga en tøff start på året. Sammen med utfall av en linje mellom Kvandal og Kvitnes i Nordland, som la mesteparten av Nord-Norge mørkt i samme periode, førte dette til at mer enn halvparten av ikke levert energi i 2015 kan spores tilbake til årets to første måneder.

Nedgangen i antallet avbrudd fra 2014 til 2015, skyldes for en stor del at 2014 var preget av stor lynaktivitet som førte til mange strømbrudd. Avbruddene i 2015 var generelt lengre enn avbruddene som skyldtes lyn, og totalt medførte dette mer ikke levert energi i 2015. Leveringspåliteligheten i 2015 var på 99,982 prosent, ned fra 99,985 prosent i 2014.

Nordland fylke, hvor hver kunde opplevde 5,3 avbrudd over tre minutter og var uten strøm i til sammen 9,1 time, kom dårligst ut i 2015. Hardt rammet var også Troms, Finnmark, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oslo kom best ut med 0,5 avbrudd over tre minutter og 28 minutter strømløst per kunde.