Mye tungrodde byråkrati hemmer utviklingen i energibransjen, blir hevdet fra flere hold. Statnett er blant dem som står mest utsatt til.

Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.

Atle Wahl er ikke nådig i sin kritikk av det han observerer. Med 50 års variert arbeidserfaring fra energibransjen rister han betenkt på hodet. Statnett er det selskapet han, i ulike posisjoner, har vært tettes på lengst. Tungrodd organisasjonsmessig struktur bremser og fordyrer fremdriften av hardt tiltrengte kapasitetsøkninger i sentralnettet, mener han.

Han deler bekymringen til entreprenørselskapene i energibransjen, som blant annet uttrykker frustrasjon over anbudsprosesser som er så hardt presset tidsmessig og økonomisk at det balanserer på en yttergrense. Det kjøres tøffe forhandlinger hvor aktørene presses fra skanse til skanse, og det er vanskelig å forstå at det er mulig i gi så «gode» tilbud med mindre montørene lønnes langt under minstelønn i tariffen.

Dette er en sterkt konsentrert versjon av innholdet i en artikkel som blir offentliggjort i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.5-16). Bladet vil blant annet være tilgjengelig på årets Eliade-arrangement, som åpner i anlegget til Norges Varemesse på Lillestrøm førstkommende tirsdag.