C/S Nexans Skagerak skal bidra i arbeidet med å koble havbasert vindkraft med den elektriske infrastrukturen på land i Skottland. (Foto: Nexans)

Nexans samarbeider med Siemens om å levere 220 kv sjø- og landkabler som skal koble vindparken til kraftnettet i Nord-Skottland.

Kilde: Nexans

– Beatrice Offshore Windfarm Ltd har valgt et konsortium bestående av Nexans og Siemens Transmission and Distribution Ltd som leverandør av et overføringssystem som skal koble den nye vindparken utenfor kysten av Skottland til kraftnettet. Nexans skal levere to komplette 220 kV  eksportkabelkretser som skal bidra til å oppfylle det økende kraftbehovet i området. Når prosjektet er fullført og i drift, kan det produsere kraft som dekker behovet til over 450 000 britiske husstander. Kontrakten med Nexans er verd om lag 2,3 milliarder kroner.

Ifølge denne turnkey-kontrakten skal Nexans produsere og levere to kretser på 90 km, med totalt 260 km land- og sjøkabler. Sjøkablene skal legges med Nexans’ unike kabelskip, C/S Nexans Skagerrak. De skal beskyttes ved å graves ned i havbunnen, noe som gjøres med Nexans’ Capjet-system..

Kablene vil bli produsert ved Nexans’ fabrikker i Halden og på Rognan i Norge, og i Charleroi i Belgia, mens tilbehør vil bli produsert ved Nexans’ anlegg i Sveits.

Vindparken Beatrice er et samarbeidsprosjekt mellom SSE Renewables Limited, SDIC Power of China og Copenhagen Infrastructure Partners. Den ligger 13,5 km fra Caithness i Nord-Skottland og skal drives og styres fra en base i Wick. Vindparken på 588 MW skal bestå av 84 turbiner på 7 MW. Kraften skal føres via sjø- og jordkabler til Blackhillock i Skottland og derfra over i kraftnettet. Kabelleveransene skal begynne sommeren 2016, og installeringen igangsettes høsten 2017. Vindparken skal være i drift innen 2019.

Dirk Steinbrink, Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cable Business Group hos Nexans, sier: «Denne kontrakten er et eksempel på Nexans’ globale innsats for å oppfylle et økende kraftbehov og legge til rette for kraftoverføring i Europa. Det viser at vi kan levere komplette prosjekter for å koble offshore-vindparker til kraftnettet.«

I over 15 år har Nexans vært en sentral pådriver for utvikling av kabelteknologi som benyttes til blant annet offshore vind. Nexans var det første selskapet som produserte 245 kV sjøkabler med tre kjerner, og det første selskapet som produserte 420 kV sjøkabler. På verdensbasis har Nexans’ kabler hittil overført drøyt 2 600 MW kraft fra offshore-vindparker til kraftnettet.

Nexans blir involvert i stadig nye innovative prosjekter, for eksempel verdens første flytende vindpark. Nexans har dessuten stått for et EHV-system (ekstra høy spenning) mellom byer for å styrke kraftnettet i Shanghai, og 60 km med EHV-kabler for å styrke kraftnettet i Belgia.