Nettpartner Prosjekt og Goodtech Power har inngått samarbeidsavtale, her illustrert med skisse av Halsa trofostasjon, som er den første større fellesleveransen. (Illustrasjon: Nettpartner)

Nettpartner Prosjekt, avdeling Stasjon har skrevet samarbeidsavtale med Goodtech Power AS (GP). Goodtech Power er et ingeniørselskap med ca 30 ansatte og har sin kjernekompetanse innen design, prosjektering, test- og driftsettelse av stasjoner. Selskapet er lokalisert i Bergen og er heleid av Goodtech-konsernet.

Kilde: Nettpartner

Samarbeidet vil gjelde spesielt på 132kV stasjonsprosjekter, omformerstasjoner innen banesegmentet samt utvalgte prosjekter innen kraftproduksjon.

Utad vil selskapene fremstå som ett selskap – både i markedsføring og salgsarbeid, og i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Samarbeidet vil gi en bredere kompetanse og gi en unik posisjon i markedet.

Samarbeidet er godt i gang med signert kontrakt på totalleveranse for Halsa trafostasjon for Nordlandsnett. Prosjektet starter med design og prosjektering med oppstart på montasje til sensommeren.