Å tukle med det elektriske anlegget på egenhånd kan koste dyrt. La autorisert elektriker utføre arbeid i ditt elektriske anlegg som krever autorisasjon. (Foto: Lefdal Installasjon)

En av fem norske menn har foretatt reparasjoner eller annet arbeid på det elektriske anlegget, som egentlig krever autorisert elektriker.

Kilde: Elsikkerhetnorge

Dette kommer fram i en landsdekkende undersøkelse InFact har gjennomført for strømleverandøren Fjordkraft. Mens hele 21 prosent av mennene i undersøkelsen vedgår å ha brutt forskriftene, er det kun fire prosent av kvinnene som svarer det samme. Undersøkelsen viser også store forskjeller mellom landsdelene. Mens 8,7 prosent av befolkningen i Sør-Norge har tuklet ulovlig med det elektriske anlegget, er det nesten dobbelt så mange som har lekt hobbyelektrikere i nord. Der er andelen 15,1 prosent.

– Dette er urovekkende tall, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft, som advarer mot konsekvensene.

– De som tukler ulovlig med det elektriske anlegget utgjør ikke bare en risiko for seg selv, men også for andre. I tillegg risikerer man, om en brann skulle oppstå, også en avkorting på forsikringen. Strøm er definitivt noe som bør overlates til fagfolk, sier hun.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skyldes 20 prosent av boligbrannene i Norge feil på det elektriske anlegget, og med rundt 3.000 slike per år er det anslagsvis 600 boligbranner som hvert år skyldes elektriske feil eller mangler.