Åtte glade senterledere kunne motta blomster og plakett fra olje og energiminister Tord Lien og divisjonsdirektør Fridtjof Unander i Forskningsrådet.

Åtte vinnere av FME-tildelingene er klare. Vannkraft og smartgrid får sitt forskningsenter for miljøvennlig energi. Det gjør ikke vindkraften.

Energiminister Tord Lien sto i spissen for tildelingen av åtte FME-sentre i Oslo i dag. De åtte senterne er

  • The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre
  • Norwegian CCS Research Centre
  • Norwegian Research Centre for Hydropower Technology
  • Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy
  • Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) – to empower the future smart grid
  • Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
  • Mobility Zero Emission Energy Systems

 

Lien røpet vannkraft-tildelingen en halvtime før tiden, med begrunnelse av at den var temmelig åpenbar, og at han ikke våget å komme tilbake til Stortinget uten at vår viktigste energikilde var en av FME-satsingsområdene.

De åtte senterne er sikret en årlig bevilgning på 15-20 millioner kroner  i opptil åtte år etter oppstarten i 2017. Til sammen blir det om lag 1,3 milliarder kroner.  Inkludert industriens bidrag, betyr det at den totale satsingspotten i dette tidsrommet blir på drøyt 2,5 milliarder kroner.

Forskningssentrene skal bidra til å bruke energi mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi.

Samarbeid nøkkel

– Samarbeidet mellom forskningsmiljøene og industri blir en nøkkel for industriell utvikling på de respektive områdene, understreker Lien.

Divisjonsdirektør Fridtjof Unander peker på tidlig involvering av industri og næringsliv, samt internasjonalt samarbeid, som en annen suksessfaktor for FME-ene. – Vi forventer at senterne har ambisiøse mål for dette.

Skuffede vindforskere

Offshore vind ble taperen i dagens tildeling av FME-midler. Men miljøet satser videre likevel.

– Dette hadde vi ikke ventet. Nå må vi sette oss ned og diskutere hvordan vi skal bygge videre på våre resulater på en annen måte, sier senterleder John Olav Tande i det utgående FME-et NOWITECH.

Han er altså ikke enig i at den industrielle interessen for offshore vind er dalende. – Vi hadde med oss 22 industripartnere i den nye søknaden. Vi har et av de største forskningsmijøene på offshore vind i Europa, og det kommer til å vekke oppmerksomhet at Norge ikke finner det nødvendig å videreføre et FME-senter på dette området.

Han forteller at de nå må sette seg ned og se på Forskningsrådets evaluering, før de bestmmer seg for hvordan de skal fortsette å forske på og utvikle offshore vindkraft.

Vannkraft med flying start

Vannkraftsenteret blir en integrert del av FME-en for vannkraft. Kick-off til høsten vil representere en flying start.

– Jeg er uendelig glad og stolt over tildelingen, og ydmyk i forhold den oppgaven vi nå gir oss i kast med, sier lederen for Vannkraftsenteret på Gløshaugen, Hege Bredne, som også blir senterleder i den nye vannkraft-FME-en.

8. september blir kick-off for det nye senteret, og Brende forteller at de ikke legger opp til noen forsiktig start. – Vi har så mange prosjekter i gang i og rundt vannkraftsenteret, som det er aktuelt å ta inn i FME-en, at det kommer til å bli full fart fra første dag, sier hun.

Brende understreker betydningen for å kunne jobbehelhetlig med videreutviklingen av norsk vannkraftkompetanse, både når det gjelder produksjon, distribusjon og system. De nye laboratoriene i Trondheim blir viktige i den nye FME-en, men de kommer ikke til å bruke FME-midler for å videreutvikle denne teknologien. – Vi kommer til å søke om infrastrukturmidler til dette formålet.