Sammen med EU og 19 andre dobler Norge FoU-bevilgningene til miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Dobler bevilgningene til energiteknologi

Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.
Mandag, 6 juni, 2016 - 18:48

Kilde: OED

Under toppmøtet Clean Energy Ministerial i San Francisco presenterte olje- og energiminister Tord Lien  torsdag det samlede målet for forskningsinitiativet Mission Innovation.  

Norge er en av 21 deltakere i Mission Innovation, som i forkant av COP21 i Paris sluttet seg til et felles mål om å doble de offentlige bevilgningene til forskning og innovasjon av ren energiteknologi.

Medlemslandene investerer i dag årlig om lag 15 milliarder dollar –  rundt 125 milliarder kroner – i utvikling av miljøvennlig energiteknologi, som vannkraft, solceller og CO2-håndtering. I løpet av fem år skal beløpet dobles til 30 milliarder dollar (om lag 250 milliarder kroner).

- Dette er et viktig steg videre. Mission Innovation-landene representerer i dag 80 prosent av de globale offentlige investeringene forskning og utvikling av miljøvennlig energi. At vi nå er enige om å doble denne innsatsen, vil gjøre at vi får en raskere utvikling av de løsningene verden trenger for å redusere klimagassutslippene. Mission Innovation er avgjørende for at vi skal lykkes, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringens ambisjon er å øke den norske satsingen på utvikling av miljøvennlig energiteknologi til mer enn 2,2 milliarder kroner årlig innen 2020.

- Kunnskap, forskning og næringsrettet innovasjon er et prioritert område for denne regjeringen. En sterk satsing på utvikling av miljøvennlig energiteknologier er helt nødvendig for å løse energi- og klimautfordringene verden står overfor. Norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv har en viktig rolle å spille her. Derfor er jeg er svært glad for at vi er en del av Mission Innovation, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Offentliggjøringen ble gjort under det årlige toppmøtet Clean Energy Ministerial. Toppmøtet samler energiministre fra verdens største økonomier og noen få mindre land som har særskilt kompetanse innen viktige miljøvennlige energiteknologier. Medlemslandene står for 90 prosent av de globale investeringene i miljøvennlig energi.

Mission Innovation inkluderer følgende land: USA, Australia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Frankrike, India, Indonesia, Kina, Japan, Mexico, Norge, Saudi-Arabia, Sverige, Storbritannia, Sør-Korea, De forente arabiske emirater samt EU. Mission Innovation støttes av et parallellt initiativ fra næringslivet, “The Breakthrough Energy Coalition”, ledet av Bill Gates.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.
Justert utbyttepolitikk i Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal sikre eierne et årlig utbytte på minimum 75 millioner kroner.