Sammen med EU og 19 andre dobler Norge FoU-bevilgningene til miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Dobler bevilgningene til energiteknologi

Norge går sammen med 19 andre land og EU om å doble bevilgningene til forskning og utvikling av miljøvennlig energiteknologi og energiløsninger. Fra 2021 vil de samlede offentlige investeringene fra disse landene utgjøre 250 milliarder kroner årlig.
Mandag, 6 juni, 2016 - 18:48

Kilde: OED

Under toppmøtet Clean Energy Ministerial i San Francisco presenterte olje- og energiminister Tord Lien  torsdag det samlede målet for forskningsinitiativet Mission Innovation.  

Norge er en av 21 deltakere i Mission Innovation, som i forkant av COP21 i Paris sluttet seg til et felles mål om å doble de offentlige bevilgningene til forskning og innovasjon av ren energiteknologi.

Medlemslandene investerer i dag årlig om lag 15 milliarder dollar –  rundt 125 milliarder kroner – i utvikling av miljøvennlig energiteknologi, som vannkraft, solceller og CO2-håndtering. I løpet av fem år skal beløpet dobles til 30 milliarder dollar (om lag 250 milliarder kroner).

- Dette er et viktig steg videre. Mission Innovation-landene representerer i dag 80 prosent av de globale offentlige investeringene forskning og utvikling av miljøvennlig energi. At vi nå er enige om å doble denne innsatsen, vil gjøre at vi får en raskere utvikling av de løsningene verden trenger for å redusere klimagassutslippene. Mission Innovation er avgjørende for at vi skal lykkes, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Regjeringens ambisjon er å øke den norske satsingen på utvikling av miljøvennlig energiteknologi til mer enn 2,2 milliarder kroner årlig innen 2020.

- Kunnskap, forskning og næringsrettet innovasjon er et prioritert område for denne regjeringen. En sterk satsing på utvikling av miljøvennlig energiteknologier er helt nødvendig for å løse energi- og klimautfordringene verden står overfor. Norske forskningsmiljøer og norsk næringsliv har en viktig rolle å spille her. Derfor er jeg er svært glad for at vi er en del av Mission Innovation, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Offentliggjøringen ble gjort under det årlige toppmøtet Clean Energy Ministerial. Toppmøtet samler energiministre fra verdens største økonomier og noen få mindre land som har særskilt kompetanse innen viktige miljøvennlige energiteknologier. Medlemslandene står for 90 prosent av de globale investeringene i miljøvennlig energi.

Mission Innovation inkluderer følgende land: USA, Australia, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Frankrike, India, Indonesia, Kina, Japan, Mexico, Norge, Saudi-Arabia, Sverige, Storbritannia, Sør-Korea, De forente arabiske emirater samt EU. Mission Innovation støttes av et parallellt initiativ fra næringslivet, “The Breakthrough Energy Coalition”, ledet av Bill Gates.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.