Bjørn Tore Hjartsjø ved restene av en av tre nye nettstasjoner som tilsynelatende uten grunn begynte å brenne i vinter. Underdimensjonert materiell fra fabrikken ser ut til å ha vært hovedårsaken. (Foto: Kjell Løyland)

Når strømmen blir borte er det viktig at kundene får den raskt tilbake. Nå setter Skagerak Nett inn en dedikert ressurs for å analysere årsakene bedre.

Kilde: skageraknytt.no

Skagerak Nett har ingen grunn til å skamme seg over feilrettingsstatistikken sin. Samtidig kan man alltid bli bedre. Den erkjennelsen har gjort at nettselskapet nå har fått sin egen fagsjef for drift- og feilanalyse, Bjørn Tore Hjartsjø.

– Oppgaven min er todelt. Jeg skal gå mer i dybden og undersøke saker der det har oppstått feil som vi ikke umiddelbart kjenner årsaken til. Like viktig er det at jeg skal jobbe med å finne gode måter å drifte nettet vårt på.

Uforklarlige feil
Skageraks nett er stort, til sammen nesten 17 000 kilometer langt. Hjartsjø forteller at det daglig er hendelser som fører til strømbrudd. I de fleste tilfellene er årsakene enkle å finne, men noen ganger kreves det at man ser nærmere på hva som har skjedd.

– Der en gravemaskin har gravd over en kabel, eller et tre har falt over en ledning gir jo årsaken seg selv, men av og til oppstår det situasjoner som ikke er så lett å forklare.

– Det kan for eksempel være et vern i en av transformatorstasjonene som kobler ut strømmen på grunn av en spesiell driftssituasjon som ikke har vært forutsett da vernet ble montert. Da må vi gå gjennom hendelsen for å finne ut av hva som egentlig har skjedd.

Penger på spill
Han forteller at selv kortvarige strømbrudd kan få store konsekvenser både for kundene og Skagerak.

– Industrikundene er blant dem som får størst problemer. Produksjonen stanser, og selv om strømmen kommer raskt tilbake, kan det ta lang tid å få satt i gang produksjonen igjen.

Regningen kan bli høy for Skagerak Nett også. Da store deler Larvik nylig var uten strøm en times tid, ble KILE-kostnadene på 4,7 millioner kroner. Dette er penger som trekkes fra inntektsrammen og reduserer inntektene til nettselskapet.

Skal gi færre og kortere avbrudd
Norske strømkunder var i 2015 i gjennomsnitt uten strøm i 2,8 timer. Skageraks mål er å være på 60 prosent av dette tallet, og med et gjennomsnitt per kunde på 1,6 timer i 2015 nådde man det målet.

– Det har selvsagt litt med geografi og vær å gjøre at vi har relativt få feil. Vi har også en god trend på å gjenopprette forsyningen raskere. At vi nå har mer ressurser til analyse av hendelser vil bidra til at vi finner flere svakheter i nettet vårt og kan sette inn fornuftig tiltak for å hindre fremtidige hendelser.