I går ble det fattet historisk vindvedtak i Eidsiva Energi. Styret ga grønt lys for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.

Historisk vindvedtak i Eidsiva

Bedriftsforsamlingen i Eidsiva vedtok i går at selskapet skal gå i sluttforhandlinger med to andre selskaper for å bygge ut vindkraftparken Raskiftet i Åmot/Trysil.
Torsdag, 30 juni, 2016 - 07:19

Kilde: Eidsiva Energi

Bedriftsforsamlingen ga sin fulle støtte til konsernstyrets anbefalinger om å gi fullmakt til at Eidsiva kan inngå avtaler for å få realisert utbyggingen av Raskiftet vindkraftverk. Eidsiva har dermed fått mandat til å gå i sluttforhandlinger for å realisere prosjektet sammen med andre potensielle medeiere hvis prosjektets forventede avkastning tilfredsstiller fastsatte avkastningsmål.

Endelig avtale i sommer
- Dette er en historisk dag. For første gang blir Eidsiva medeier i et vindkraftprosjekt, sier styreleder i Eidsiva, Øystein Løseth. Etter planen vil Eidsiva Energi (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og tyske Stadtwerke München (60 prosent) inngå endelig avtale om utbygging i løpet av sommeren.

I drift i 2018
Utbyggingen kan starte allerede i sommer, avhengig av avskoging og utbygging av anleggsveier. Etter planen skal 31 vindturbiner med en årlig produksjon på ca. 368 GWh settes i drift vinteren 2018. Total skal det investeres 1,3 milliarder kroner i Raskiftet. Eidsivas andel er 260 millioner kroner. Kommunene Åmot og Trysil kommuner er i utgangspunktet sikret en årlig inntekt på 10,2 millioner kroner i året i 2012-kroner.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.