Prosjektet med Nordisk balanseavregning er forsinket og lansering utsatt til 1. kvartal 2017. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Innføringen av nordisk balanseavregning er forsinket

Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.
Mandag, 6 juni, 2016 - 18:43

Kilde: Statnett

-Forsinkelsen skyldes at leverandøren av systemet til den nordiske balanseavregningen har varslet at de ikke vil kunne levere et fullt fungerende avregningssystem etter avtalte krav og spesifikasjoner innen fristen, sier Minnakaisa Ahonen, som leder selskapet eSett OY som håndterer prosjektet på vegne av de nordiske systemoperatørene.

Ny dato for lansering vil bli publisert i august 2016, etter ytterligere testing og evaluering i løpet av sommeren.

En ny forsinkelse er sterkt uønsket av eSett, systemoperatørene og markedsaktørene, men etter forhandlinger med leverandøren er det klart at det ikke er mulig å unngå dette.

- Vi har løpende vurdert status og fremdrift i prosjektet og er dessverre nødt til å konkludere med at testresultatene viser at systemet ikke er klart. En oppstart som planlagt i oktober ville utsette den velfungerende balanseavregningen i hvert enkelt land for uakseptabel risiko. Det ville ikke vært en ansvarlig vei videre, sier Minnakaisa Ahonen.

eSett og de nordiske systemoperatørene beklager den ulempen dette vil medføre for alle involverte og arbeider for å få på plass et velfungerende balanseavregningssystem så snart som mulig.

Markedstestingen frem mot sommeren vil fortsette, men vil justeres til å fokusere mer på strukturverifisering og rapportering av avregningsunderlag. Ytterligere markedsaktiviteter vil bli forsinket og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på esett.com/commissioning innen utgangen av august 2016. 

På forsiden nå

Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Og maksimal turbinhøyde.
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.
NVE, ved reguleringsmyndigheten, åpner for at EPEX Spot og Nasdaq Oslo får konsesjon til å drifte og organisere markedsplass i døgnmarkedet.
Hvis NorthConnect utsettes, kan skottene skaffe seg balansekraft på andre  måter slik at NorthConnect blir overflødig, advarer Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Dominique Ferreira (47) er satt inn som ny Vinci-sjef i Norden, med ansvar for Omexom-selskapene i Norge, Sverige og Finland.
En kunde i Hålogaland Kraft Nett (HLK) nektet å betale avlesningsgebyr. I retten ble han dømt til å gjøre opp for seg.
Statkraft har inngått en tiårig kraftkjøpsavtale (PPA) med polske Commercial Metals Company (CMC).
Vil ta ut 31 MW fra 132 kV-nettet.
Energi Teknikk har signert kontrakt for leveranse av elektromekanisk utrustning til Valedalen småkraftverk.
Med fem nybygde elektriske båter vil transporten til øyene i indre Oslofjord være utsIippsfri i 2022.
Det politiske målet om at alle biler her i landet skulle være ladbare innen 2020 blir nådd, med god margin.
Kan forlenge prosessen slik at britiske myndigheter må vurdere prosjektet på nytt, advarer NorthConnect, som heller vil se an muligheten senere, etter at kabelen er bygget.
Gjennom pilotprosjektet Norflex har Agder Energi tildelt kontrakter til sju selskaper for å teste ut fleksibilitet i strømnettet.
Rundt 1500 kunder i Agder Energi Nett har fortsatt ikke skiftet til AMS-målere. Så langt har rundt 20 fått strømmen avstengt. Nå kan mange nye stå for tur.