Prosjektet med Nordisk balanseavregning er forsinket og lansering utsatt til 1. kvartal 2017. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Innføringen av nordisk balanseavregning er forsinket

Lanseringen av nordisk balanseavregning er forsinket og prosjektet tar sikte på en ny lanseringsdato i første kvartal 2017.
Mandag, 6 juni, 2016 - 18:43

Kilde: Statnett

-Forsinkelsen skyldes at leverandøren av systemet til den nordiske balanseavregningen har varslet at de ikke vil kunne levere et fullt fungerende avregningssystem etter avtalte krav og spesifikasjoner innen fristen, sier Minnakaisa Ahonen, som leder selskapet eSett OY som håndterer prosjektet på vegne av de nordiske systemoperatørene.

Ny dato for lansering vil bli publisert i august 2016, etter ytterligere testing og evaluering i løpet av sommeren.

En ny forsinkelse er sterkt uønsket av eSett, systemoperatørene og markedsaktørene, men etter forhandlinger med leverandøren er det klart at det ikke er mulig å unngå dette.

- Vi har løpende vurdert status og fremdrift i prosjektet og er dessverre nødt til å konkludere med at testresultatene viser at systemet ikke er klart. En oppstart som planlagt i oktober ville utsette den velfungerende balanseavregningen i hvert enkelt land for uakseptabel risiko. Det ville ikke vært en ansvarlig vei videre, sier Minnakaisa Ahonen.

eSett og de nordiske systemoperatørene beklager den ulempen dette vil medføre for alle involverte og arbeider for å få på plass et velfungerende balanseavregningssystem så snart som mulig.

Markedstestingen frem mot sommeren vil fortsette, men vil justeres til å fokusere mer på strukturverifisering og rapportering av avregningsunderlag. Ytterligere markedsaktiviteter vil bli forsinket og mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig på esett.com/commissioning innen utgangen av august 2016. 

På forsiden nå

Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Vil ha drivstoffstasjoner i Nordsjøen basert på havvindparker.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.
Olje- og energidepartementet søker etter leder og fire medlemmer til Energiklagenemnda.
Flytende havvind kan skape verdier på opptil 117 milliarder kroner og gi 128.400 årsverk i Norge over en 30-års periode, ifølge ny analyse.
Hilde Gillebo (45) hentes fra Institutt for energiteknikk (IFE).
Equinor skulle ikke ha antydet at gass har lave CO2-utslipp, ifølge britisk regulator.
Mens Equinor snakket varmt om gass, tror Statnett-sjef Auke Lont mer på batterier og hydrogen.
NVE tar hensyn til private Equinor-interesser, og trosser advarsler om svekket forsyningssikkerhet fra Statnett og Gjøa-operatøren.
– Påstanden om at vindkraften som bygges i Norge er en trussel for naturmangfoldet, er direkte misvisende, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, som vurderer å gå inn i svensk vindkraft.
DigiPlex investerer 600 millioner kroner i to nye datasentre på Fetsund og Hobøl.
Varanger Kraft har solgt 49 prosent av aksjene i Varanger KraftVind AS og slik sikret finansiering for andre trinn av Raggovidda Vindpark.
I løpet av det siste året er det produsert 20,1 TWh vindkraft i Sverige. Det er ny rekord.
Etter sabotasje på forankringslinene i 2017 forsøker Waves4Power seg igjen med testing av sitt bølgekraftverk på Runde i Møre og Romsdal.
I sin høringsuttalelse til nasjonal ramme etterlyser forbundet også en analyse av det fremtidige kraftbehovet.
Jacobsen Elektro har engasjert Kvale Advokatfirma til å bistå med en restrukturering av selskapet og forhandle med kreditorene om en akkordløsning.
Smarte, automatiske ladesystemer vil gjerne lade elbilene om natta, når spotprisene er lavest. Men om alle gjør det, kan det overbelaste nettene like ille som om ettermiddagen.
Entreprenørselskapet BKK Enotek fusjonerer med MultiVolt, samtidig som det loves flere arbeidsplasser i Sogn og Fjordane.
Rederiet Utkilens nye kjemikalieskip «Mostraum» er det første tankskipet tilrettelagt for landstrøm.
Ber NVE forsterke Statnetts insentiver til å drive mer effektivt.
Nettselskapene vil ta eierskap til egne data og stille krav til lagringsformat fra leverandører, ifølge studie fra SINTEF Energi.
Andelen elektrisitet i energimiksen vil dobles til 40 prosent i 2050, anslår DNV GL i en ny rapport.
Hafslund Nett fikk tirsdag sammen med SINTEF Energi, Skagerak Nett, Eidsiva, Lyse og Istad Smartgridsenterets innovasjonspris for prosjektet «Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett (FASaD)».
Statnett foreslår å dele Norges nordligste budområde, NO4, i to.