OED har sagt ja til fire nye småkraftverk, her illustrert med nybygde Helgeland Kraft-eide Øvre Forsland småkraftverk i Nordland. (Foto:Helgeland Kraft)

Olje- og energidepartementet har fattet vedtak i fire saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Møre og Romsdal og Hordaland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak er fulgt i alle sakene.

Kilde: OED

Det er gitt konsesjon til alle prosjektene. Kraftverkene kan om de blir realisert bidra med om lag 23 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 1200 husstander.

Nærmere omtale av prosjektene:
 

Nedre Leiråga kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Nedre Leiråga kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 8,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Nedre Leiråga kraftverk i tråd NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for landskap, naturmangfold og andre interesser.

Skamdal kraftverk i Rana kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Skamdal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 5,3 GWh. Departementet mener at en utbygging av Skamdal kraftverk i tråd NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for naturmangfold og andre interesser.

Kasseelva kraftverk i Vanylven kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til et redusert utbyggingsalternativ for Kasseelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på 4,4 GWh. Departementet mener at en redusert utbygging av Kasseelva kraftverk, i tråd med NVEs vedtak, vil ha akseptable ulemper for landskap og naturmangfold.

Valedalen kraftverk i Kvinnherad kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Valedalen kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 5,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Valedalen kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable ulemper for landskap, friluftsliv og andre interesser.