Med Kesko som ny eier rigger Onninen seg for ny vekst, slår Endre Espeseth, adm.direktør i Onninen Norge fast. (Foto: Onninen)

Kesko kjøper Onninen

Kesko kjøper Onninen. – Dette vil styrke begge enhetenes konkurransekraft, sier den norske sjefen for Onninen, Endre Espeseth.
Fredag, 3 juni, 2016 - 09:20

Kilde: Onninen

Kesko-konsernet, som fra før eier Byggmakker, kjøper Onninen til en verdi av €369 millioner. Overtagelsen ble onsdag fullført etter godkjenning fra de europeiske konkurransemyndighetene.

Administrerende direktør i Onninen Norge, Endre Espeseth, er svært fornøyd.

 – Den nye konstellasjonen vil være en stor fordel for både Byggmakkers og Onninens kunder og samarbeidspartnere. Keskos virksomhet innen byggevarehandelen er en internasjonal suksesshistorie. Med Onninen på laget, et av Nord-Europas fremste konsern innen elektro- og VVS/VA-produkter, vil vi kunne se frem mot nye muligheter innen vår bransje. Vi leverer i dag omfattende løsninger for vare- og informasjonsflyt til blant annet elektrikerbedrifter, rørleggerbedrifter, entreprenører, industri, offentlig sektor. Vi står nå svært godt rigget for videre vekst, sier Espeseth. 

Spår ytterligere vekst

Administrerende direktør i Byggmakker, Knut Strand Jacobsen, mener kjøpet av Onninen åpner nye muligheter for konsernet.

– Selv om de fleste kundene vil kjenne oss igjen slik vi er i dag, som to ulike konsepter, betyr overtagelsen at vi nå med felles kunder og leverandører har muligheten til å tilby markedet et større spekter av produkter og tjenester. Mange av mulighetene ligger i å dele kunnskap, teknologi og ressurser mellom oss slik at vi kan forsterke det eksisterende tilbudet. Sammen kan vi også henvende oss mot bygg, anleggs- og eiendomsmarkedet på en helt annen måte. BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring. Vi er ikke i tvil om at dette vil styrke vår gjennomslagskraft på dette markedet, sier Strand Jacobsen.

Byggmakker arbeider allerede målrettet med å styrke seg i det norske byggevaremarkedet, og kan se tilbake på en vekst på 8,4 prosent i første tertial mot markedets 5,5 prosent. Onninen har allerede en ledende posisjon innenfor installasjonsmarkedet i Norge. Både Strand Jacobsen og Espeseth mener den nye virksomheten er særlig viktig for deres videre satsning mot det profesjonelle markedet. – Vi står nå svært godt rigget for videre vekst. Vår ambisjon er at kombinasjonen av Kesko, Byggmakker og Onninen skal være grunnlaget for å gjøre oss til en av de ledende handelsaktørene i Norge og Europa, sier Strand Jacobsen.

På forsiden nå

Stange Energi ligger som et smørøye, midt i forsyningsområdet til det nylig fusjonerte Elvia. Sjefen, Ragnhild S. Sveen, tror det er et spørsmål om tid før selskapets nettvirksomhet forsvinner.
Per Sivertsen har overtatt som administrerende direktør i Indre Salten Energi.
OED har i dag gitt grønt lys for bygging av et småkraftverk og tommelen ned for fire.
NordREG anbefaler å utvikle et fellesnordisk regulatorisk rammeverk for uavhengig aggregering.
Statnett og Energinet reduserer kapasiteten på Danmarks-kablene fra fra 1700 MW til 1450 MW.
Velger bort forskningsområder for å bli tydeligere på hvor de vil være verdensledende.
Selskapets inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble i 2019 17,2 millioner euro, ned fra 28,4 millioner euro i 2018.
Syv kraftselskap i Troms og Finnmark går sammen om å etablere 25 hurtigladepunkter for elbiler i det sammenslåtte fylket.
Hafslund E-CO tjente i fjor 677 millioner kroner på derivathandel, mens de i 2018 tapte 740 millioner kroner på det samme.
Men kan ta lengre tid hvis det krever lovendring og må behandles i Stortinget.
For få IKT-ressurser i nettselskapene, Ifølge rapport laget for NVE.
Styring av vindmøller på Lolland i Danmark skal avlaste kabelforbindelsen til Sjælland.
Med støtte fra Enova på 74 millioner kroner kan Oslo få 100 nye elektriske busser.
Kontrakten om overvåking av kraftnettet med kunstig intelligens kan bli norske Esmart Systems' kommersielle gjennombrudd i USA.
Elektrifisering av transport-, bygg- og industrisektoren kan redusere klimagassutslippene i Europa med 60 prosent innen 2050, ifølge ny rapport.
Med Cloud Explorers og PRISM skal Fjordkraft bli mer effektive i jakten på nye kunder.
Salgs- og markedsleder Carine Klemmetsen og daglig leder Arild Klette Steinsvik kjøper 21 prosent av aksjene i Energi Teknikk.
Elsikkerhetsforum anbefaler at elsikkerhetsforvaltningen og beredskapsforvaltningen for el og ekom samles i én etat.
– Et tegn på et velfungerende marked.
​Styret i Opplandskraft DA har vedtatt å bygge ut Hinøgla kraftverk i Nord-Fron kommune i Innlandet. Kraftverket vil gi 10,5 GWh ny kraft.
RME vil gjøre reglene for hvem som kan sitte hvor i morselskap og datterselskap litt mindre strenge enn først foreslått, uten at Distriktsenergi blir helt fornøyd.
Hammerfest Energi Nett investerer 18 millioner kroner i oppgradering av Breivikbotn transformatorstasjon i Hasvik kommune.
Oslo tingrett har dømt staten til å betale 34,5 millioner kroner i erstatning til Sandhaugen Vindkraftverk AS i Finnmark.
Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti.