Veksten av elbiler og elektroniske dingser er med på å øke strømforbruket vårt. Og i takt med forbruket øker også effektuttaket i kraftnettet. Det gir behov for nye og smartere energiløsninger.

I 2019 skal alle husholdninger ha installert smarte strømmålere. Da blir smart strømbruk i større grad belønnet med lavere strømregning.

Kraftkommentar fra LOS Energy

Veksten av elbiler og elektroniske dingser er med på å øke strømforbruket vårt. Og i takt med forbruket øker også effektuttaket i kraftnettet. Ny fornybar kraftproduksjon som vind- og solenergi gir mer ustabil kraftforsyning i enn regulerbar kraft som for eksempel vannkraft. Kort fortalt vil fremtidens kraftnett bli satt på prøve. Derfor vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dempe belastningen i elnettet med i større grad belønne fleksible strømkunder.

I industrien finnes det allerede smarte løsninger på effektproblematikken. Mange bedrifter er forberedt på endringene og har blant annet installert systemer som overvåker maksimalt effektuttak. Mange virksomheter har også stor fleksibilitet i sine prosesser og dermed mulighet til å tilpasse sitt kraftforbruk i forhold til strømpris og effektkostnader. Ved å flytte forbruk fra perioder med høy belastning i kraftnettet til perioder med lav belastning, blir bedriften belønnet med lavere nettleiekostnad. Dette kaller vi forbrukerfleksibilitet.